Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

VEDA V CENTRE (v Nitre): Chaos, podstata kríz očami fyzika 

 
Veda v CENTRE_Nitra_180210  

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR organizujú ďalšie stretnutie s osobnosťami vedy a techniky pri káve v rámci cyklu Veda v CENTRE v Nitre. 

RNDr. Aba Teleki, PhD., jadrový fyzik

               

 Hosť: RNDr. Aba Teleki, PhD., jadrový fyzik, vedúci Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 

Téma: Chaos, podstata kríz očami fyzika

Kedy: 18. 2. 2010 (štvrtok) o 17.00 hod. 

Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

 

RNDr. Aba Teleki, PhD. vyštudoval jadrovú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde tiež získal titul doktor prírodných vied (RNDr.) v odbore teoretická fyzika. Dizertačnú skúšku obhájil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore matematická fyzika. Jeho oblasťou výskumu je kvantová  teória poľa. Tiež sa venuje teórii relativity a astrofyzike. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej členom je od roku 1999.

Zdroj: www.fpv.ukf.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR