Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prvá výstava fotografií zo stretnutí vo Vede v CENTRE 

 
Plagát výstavy Veda v CENTRE  

Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vznikla tradícia pravidelných stretnutí verejnosti s vedeckými osobnosťami pri káve pod názvom Veda v CENTRE.

V období od mája 2008 do januára 2012 bolo zrealizovaných 35 stretnutí. Konali sa každý mesiac (okrem augusta a decembra), spravidla posledný štvrtok o 17. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke. 

S odstupom času si pripomíname začiatky vedeckých kaviarní v CVTI SR formou výstavy fotografií pod názvom Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni.

Výstava sa koná dňoch od 20. januára do 20. februára 2012 v čase od 9.00 do 17.00 hod. v multifunkčných priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke. 

Výstava obsahuje fotografie, ktoré približujú atmosféru prvých desiatich stretnutí vo Vede v CENTRE. Zároveň zviditeľňujú vedecké osobnosti, ktoré prijali pozvanie na stretnutie s verejnosťou, aby populárnou formou priblížili výsledky  svojej práce.

Popri fotografiách sú tam vystavené aj profily a vybrané citáty významných osobností vedy. V období od mája 2008 do júna 2009 boli hosťami Vedy v CENTRE: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  doc. RNDr. Martin Putala, PhD., prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. a prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. (Mená sú uvedené v chronologickom poradí.)

K prvým návštevníkom výstavy patrili účastníci januárovej Vedy v CENTRE, ktorých zaujala ekonomická téma – Prečo niektoré krajiny prosperujú viac a iné menej.

Medzi nimi bol aj riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ktorý si pri fotografiách mohol zaspomínať na svoje účinkovanie vo vedeckej kaviarni v marci 2009. Verejnosti predostrel víziu rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy.

Medzi návštevníkmi výstavy boli mnohí, ktorí sa osobne vedeckých kaviarní zúčastnili a ktorým práve vystavené fotografie pripomínajú užitočne a vnútorne obohacujúco strávené voľné chvíle. Svedčí o tom i zápis v knihe návštev s poďakovaním za "...veľa príjemných zážitkov zo stretnutí so skutočnými kapacitami."

 prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. na výstave Veda v CENTRE

Výstavu si so záujmom pozrel aj hosť Vedy v CENTRE dňa 26. 1. 2012 
univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, vedúci Katedry hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite a emeritný profesor Ekonomickej univerzity vo Viedni. Do knihy návštev napísal: "Vaše aktivity považujem za veľmi užitočné a pre podporu vedy na Slovensku veľmi prospešné."

 univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik na výstave Veda v CENTRE - zápis do knihy návštev
univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

 prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. na výstave Veda v CENTRE - podpis do knihy návštev
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc

Táto výstava vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.  

 Ing. Róbert Szabó, MŠVVaŠ SR
Ing. Róbert Szabó, MŠVVaŠ SR

 návštevníci výstavy Veda v CENTRE
návštevníci výstavy

Mgr. Andrea Putalová, vedúca NCP VaT
Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra
pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik v rozhovore s PhDr. Martou Bartošovičovou a PhDr. Zuzanou Hajdu
univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik v rozhovore
s PhDr. Martou Bartošovičovou a PhDr. Zuzanou Hajdu 

 kniha návštev
kniha návštev

 výstava zaujala i mladých ľudí
výstava zaujala i mladých ľudí

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pripravuje v tomto roku ďalšiu podobnú výstavu, ktorá prinesie pohľad na zrealizované stretnutia s mládežou vo Vedeckej cukrárni.

Text a foto: Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR