Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Laboratórium: Povodne z pohľadu hydrológie a hydrometeorológie 

 
Logo Rádia Devín 

Už ôsme pokračovanie cyklickej relácie o vede, Laboratórium, ktoré si môžete vypočuť na Rádiu Devín dňa 1. 10. 2010 o 20.00 hod., prináša aktuálnu tému povodní z pohľadu hydrológie a hydrometeorológie.

Hosťami moderátora prvého septembrového Laboratória, cyklickej relácie o vede pripravovanej v spolupráci s s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR,  RNDr. Gustáva Murína, PhD., budú prof. Ing. Ján Szolgay, CSc., vedúci Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave; RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., zástupkyňa riaditeľa Ústavu hydrológie SAV v Bratislave a RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., vedecká tajomníčka Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Profesor Szolgay a Dr. Pekárová v minulosti získali viaceré ocenenia, medzi inými aj Cenu SAV za vedecké výsledky získané v spolupráci SAV s vysokými školami.

Dr. Majerčáková je známa svojou prácou s budúcou generáciou vedcov a verejnosťou vďaka obetavej príprave každoročných konferencií mladých hydrológov a vodohospodárov, ako aj publikovaním dvoch populárno-náučných publikácií.

Hostia relácie sa vyjadria k našim ostatným skúsenostiam s povodňami. Podľa historických záznamov tieto povodne, ktoré zasiahli územie Slovenska, zďaleka nie sú tým najhorším, čo jeho obyvateľov Slovenska v tomto smere už postihlo. Na druhej strane však hovoria aj o extrémnom náraste vodných zrážok na malej ploche za posledné desaťročia.

Z podkladov moderátora relácie Laboratórium RNDr. Gustáva Murína, PhD., spracovala Lucia Paulinyová.

Predchádzajúce relácie si môžete vypočuť v audioarchíve NCP VaT, alebo v zvukovom archíve Slovenského rozhlasu.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR