Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Laboratórium: Okná do nanosveta 

 
Logo Rádia Devín 
Pozvanie do júnového Laboratória na Rádiu Devín, cyklickej relácie o vede pripravovanej v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR, prijali prof., Ing. Ivan Štich, DrSc., riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, doc. Richard Hlubina, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a RNDr. Vladimír Cambel, CSc., zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave.

V štvrtom pokračovaní relácie sa bude hovoriť o nanosvete. Profesor Štich, tvorca počítačových simulácií, dlhodobo pôsobil aj v zahraničí, kde zbieral skúsenosti.  Pôsobil aj v laboratóriu nositeľov Nobelovej ceny profesorov Roberta Cara a Michele Parrinella v Taliansku. Počas doktorandského štúdia u nich vypracoval prelomové prvé aplikácie tzv. Car-Parrinellových techník na reálne systémy, kvapalný a amorfný kremík. Docent Hlubina, ako teoretik a doktor Cambel, ktorý je praktickým experimentátorom, si tiež osvojili nové poznatky počas svojich pobytov v zahraničí. Pohľad z troch strán nám môže dať plastický obraz o tejto prudko sa rozvíjajúcej vednej disciplíne.

Spolu s moderátorom hostia rozoberú možnosti praktických aplikácií nanotechnológií, napríklad v podobe magických guličiek ako nosičov liekov až ku konkrétnym chorým bunkám a tiež DNA „doštičiek“ na odhaľovanie funkčných génov. Budú sa venovať určovaniu pôvodcov vírusových ochorení podľa ich špecifických sekvencií v neuveriteľne malých objemoch s minimálnou spotrebou testovaného materiálu. Zaujímavou myšlienkou je aj použitie magnetizovaných nanočastíc sústredených do nádoru, na ktoré sa cielene viaže liečivo.

Ak vás táto téma zaujala, a chcete sa dozvedieť viac, počúvajte štvrté pokračovanie  Laboratória na Rádiu Devín  16. 6. 2010 (streda) o 21.30 hod.

Z podkladov moderátora relácie Laboratórium RNDr. Gustáva Murína, PhD., spracovala Lucia Paulinyová

Predchádzajúce relácie si môžete vypočuť v audioarchíve NCP VaT, alebo v zvukovom archíve Slovenského rozhlasu.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR