Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Laboratórium: Liečba rakoviny v budúcnosti 

 
Rádio Devín 

 

 

Hosťami májového Laboratória, cyklu o vede, ktorej vznik iniciovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti – CVTI SR v spolupráci s Rádiom Devín, budú doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedúca Oddelenia molekulárnej medicíny Virologického ústavu SAV v Bratislave a doc. Čestmír Altaner, PhD., DSc., vedecký pracovník Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.  

V treťom pokračovaní cyklickej relácie budú hostia hovoriť o svojich skúsenostiach, ktoré získali ako vedúci pracovníci v oblasti vedy, o svojich zahraničných kontaktoch a tiež o paradoxnom postoji našej spoločnosti k onkologickému výskumu.

V ďalšej časti rozhlasovej diskusie moderátor Gustáv Murín nadviaže na popularizačnú prednášku docentky Pastorekovej na tému Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti, ktorá odznela vo Vede v CENTRE dňa 28. 5. 2009, a obaja hostia ozrejmia poslucháčom špecifiká nádorovej bunky. Obsahom zaujímavej diskusie bude myšlienka, či môžeme rakovinu považovať za nekontrolovateľné mladnutie a tiež otázka zdanlivej nesmrteľnosti tzv. HeLa buniek. HeLa bunky, ktoré boli v roku 1952 odobraté z krčka maternice v USA zomrelej pacientke s iniciálami H. L., sa ukázali ako mimoriadne životaschopné a doteraz žijú v rôznych laboratóriách sveta.

V závere relácie moderátor Gustáv Murín odcituje zo svojej knihy „Tak ako bohovia" rôzne vízie i praktické pokusy v zmene tradičných spôsobov liečby rakoviny. Hostia relácie poslucháčom ozrejmia aj pojmy ako molekulárna diagnostika, terapeutické terče, stratifikácia pacientov alebo génová terapia. Cieľom týchto metód je zefektívniť terapiu zavedením liečivých postupov priamo do buniek a odstrániť tak nežiaduce vedľajšie účinky tradičnej liečby.

Ak vás tieto otázky zaujímajú a chcete sa o nich dozvedieť viac, počúvajte tretie pokračovanie cyklu o vede Laboratórium na Rádiu Devín 12. 5. 2010 (streda) o 21.30 hod.  

Z podkladov moderátora relácie Laboratórium RNDr. Gustáva Murína, PhD., spracovala Lucia Paulinyová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR