Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Geneticky modifikované potraviny - nádej alebo hrozba 21. storočia? 

 
ilustračný obrázok - geneneticky modifikovaná zelenina 

Čo sú geneticky modifikované organizmy? Prečo práve geneticky modifikované rastliny majú v súčasnosti tak veľa odporcov a súčasne aj obhajcov? Kedy boli prvýkrát pripravené prvé transgénne rastliny a kedy sa začali komerčne využívať v poľných podmienkach? Je pestovanie geneticky modifikovaných plodín pre ľudstvo nevyhnutné? Aké máme alternatívy?

Za posledné storočie nastal obrovský rozmach biologických vied, ktoré viedli k rozmachu nových technológií tzv. biotechnológií, ktorých podstata spočíva v príprave organizmov (baktérií, rastlín a živočíchov) na mieru. Získanie nových vlastností organizmov je zabezpečované prenosom vhodného génu alebo väčšieho počtu génov z ľubovoľného organizmu, ktorý požadovanú vlastnosť má, pomocou nástrojov génového inžinierstva.

Dňa 22. 6. 2010  bude so študentami stredných škôl vo Vedeckej cukrárni diskutovať Ing. Jana Libantová, CSc., vedecká pracovníčka Ústavu genetiky a biotechnológií Slovenskej akadémie vied z Nitry. Názov vedeckej debaty bude Geneticky modifikované potraviny - nádej alebo hrozba 21. storočia?.

Ing. Jana Libantová, CSc.vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo. Doktorandské štúdium absolvovala v Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárna biológia v rokoch 1991 – 1998, v rámci ktorého sa venovala príprave a analýze transgénnych rastlín tabaku a zemiaka.

Počas svojej profesijnej kariéry absolvovala 6-mesačný pobyt v Holandsku na Ústave Plant Research International vo Wageningene. 

Podujatie, ktoré môžu užívatelia internetu sledovať online priamo z hlavnej stránky portálu CIP VVI, bude ako obvykle moderovať RNDr. Ján Šípoš, CSc. z o.z. Mladí vedci Slovenska.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

 Ing. Jana Libantová, CSc.        

Téma vedeckej debaty: Geneticky modifikované potraviny - nádej alebo hrozba 21. storočia?

Hosť: Ing. Jana Libantová, CSc.

Dátum a čas konania:  22. júna 2010 o 9. 00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Publikovala: Lucia Paulinyová

Zdroj: o.z. Mladí vedci Slovenska

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR