Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010 

 
Scientia Pro Futuro 

Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bola III. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 29.11. - 1. 12. 2010, organizačne pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a občianske združenie Mladí vedci Slovenska. 

Sprievodných podujatím konferencie bola Celoštátna prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010, do ktorej sa každoročne zapájajú nadaní žiaci stredných škôl so záujmom o vedu a techniku. Súťaž vytvorila priestor na verejnú prezentáciu najkvalitnejších žiackych bádateľských projektov, spracovaných  v predchádzajúcom školskom roku. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťažnej prehliadky sa konalo v stredu 1. decembra 2010 o 14.00 hod. v kongresovom centre Technopol v Bratislave. Sálu zaplnili stredoškoláci – autori projektov, ale aj pedagógovia a hostia. Z rúk hostí a predsedu o. z. Mladí vedci Slovenska RNDr. Jána Šípoša, CSc., si prevzali ceny tí najúspešnejší.

Hosťami podujatia boli: Mgr. Jaroslav Ivančo, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, doc. Ing. Albert Breier, DrSc., podpredseda Slovenskej akadémie vied, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Vladivoj Řezník zo Slovenských elektrární, a. s., zástupkyňa Neulogy, a. s. Bratislava a ďalší.   

 Scientia Pro Futuro 2010

 Scientia Pro Futuro 2010

 Scientia Pro Futuro 2010

 Scientia Pro Futuro 2010, prof. Mikuláš Šupín

 Scientia Pro Futuro 2010 - ocenení žiaci

Mgr. Jaroslav Ivančo 

V mene ministra školstva, vedy, výskumu a školstva SR odovzdal štátny tajomník ministerstva Mgr. Jaroslav Ivančo trom riešiteľom Hlavnú Cenu Scientia Pro Futuro – Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt. Ocenenie dostali aj pedagogickí zamestnanci stredných škôl, ktorí sa oceneným žiakom počas riešenia súťažného projektu venovali.

 Scientia Pro Futuro 2010 - ocenení žiaci

 Scientia Pro Futuro 2010 - ocenení žiaci

Špeciálne ceny Scientia Pro Futuro 2010 odovzdali úspešným žiakom prof. Mikuláš Šupín a prof. Ján Turňa, a to: Cenu Scientia Pro Futuro 2010 – nominácia na I-SWEEEP 2011, Cenu Scientia Pro Futuro 2010 – nominácia na Intel ISEF 2011, Scientia Pro Futuro 2010 – nominácia na ISSC 2011 a Cena Scientia Pro Futuro 2010 – nominácia na IYSC 2011.

 Cena Slovenských elektrární, a. s.

 Vladivoj Řezník odovzdáva Cenu Slovenských elektrární

Cena Slovenských elektrární, a. s., bola udelená riešiteľom troch najkvalitnejších súťažných projektov z oblasti ochrany životného prostredia, inžinierstva a energetiky. Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí metodicky viedli úspešných žiakov. Žiaci a pedagógovia boli odmenení vecnými cenami v celkovej hodnote 3 000 €. Cenu odovzdal Vladivoj Řezník. 

Scientia Pro Futuro 2010 - ocenený žiak od f. Neulogy, a.s. 

 Scientia Pro Futuro 2010 - ocenení žiaci, Cena predsedu SAV

Podpredseda SAV docent Albert Breier odovzdal oceneným Cenu predsedu Slovenskej akadémie vied. Táto cena obsahuje Nomináciu riešiteľov dvoch súťažných projektov na prestížne podujatie Millenium Youth Science Camp, ktoré sa každoročne koná v júni vo Fínsku. 

Zástupkyňa Neulogy, a. s., Bratislava, odovzdala Cenu Neulogy, a. s., riešiteľom dvoch výnimočných súťažných projektov prezentovaných na celoštátnej súťažnej prehliadke. Autori projektov boli odmenení finančnými odmenami v celkovej výške 400 €.

 kultúrny program

 kultúrny program

 V kultúrnom programe vystúpili žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 v Bratislave.

Scientia Pro Futuro 2010 - účastníci súťaže

Zoznam najúspešnejších riešiteľov vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl bude publikovaný na webovej stránke Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová 
Kliknutí na foto získate väčšie rozlíšenie.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR