Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Celoštátna prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2013 

 
logo 

Podujatie sa uskutočnilo ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča v dňoch 11. – 12. novembra 2013 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Súťaž Scientia Pro Futuro je súťaž bádateľských projektov žiakov stredných škôl. Realizuje sa počas celého kalendárneho roka a je ukončená celoštátnym finále súťaže.

Finále súťaže je každoročne organizované ako otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom súťaže je aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike, poskytnúť im priestor na prezentáciu výsledkov ich bádateľskej činnosti a popularizovať vedu a techniku vo vzťahu k mladým ľuďom.

Pre súťaž bol vytvorený priestor na 2. a 4. poschodí budovy CVTI SR,  aby sa mohli verejne prezentovať žiacke bádateľské  projekty.
Slávnostné vyhodnotenie tejto súťažnej prehliadky sa konalo v stredu 12. 11. o 13.30 hod. v CVTI SR v Bratislave. Podujatie moderoval predseda
o. z. Mladí vedci Slovenska Mgr. Michal Šípoš.

 Zoznam ocenení Scientia Pro Futuro 2013

Vyhlasovateľ a organizátor v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi súťaže udeľuje cenu Scientia Pro Futuro autorom najkvalitnejších súťažných projektov.

• Hlavná cena Scientia Pro Futuro
• Špeciálne ceny Scientia Pro Futuro
• Ceny Intel ISEF USA
• Scientia Pro Futuro – ceny partnerov súťaže

Hlavná cena Scientia Pro Futuro 2013
Scientia Pro Futuro – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt 2013

Scientia Pro Futuro – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt bola udelená autorom troch projektov mimoriadnej kvality. Cena pozostáva z diplomu a finančnej odmeny 250 EUR pre žiaka (projekt).
Scientia Pro Futuro – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola udelená aj pedagogickým zamestnancom stredných škôl a vedeckovýskumnému pracovníkovi, ktorí metodicky viedli ocenených žiakov. Cena pozostáva z diplomu a finančnej odmeny 500 EUR pre pedagóga (vedeckovýskumného pracovníka).
Cenu Scientia Pro Futuro udelil Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013. V jeho zastúpení cenu odovzdal Mgr. Roderik Klinda, Riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja. Ocennia získali:
 

 

Projekt č. 19

Abundancia a hniezdna dynamika populácie volavky popolavej (Ardea cinerea) pri rieke Topľa

Autorka: Katarína Hudačková
Škola: Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
Konzultant projektu: RNDr. Ján Kleban, PhD.
Pracovisko konzultanta: Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov.

Projekt získal aj ďalšie ocenenie – Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na IWRW 2014

 

 ocenení Scientia pro Futuro_2013

ocenení Sciencia Pro Futuro 2013 

Projekt č. 21

Vplyv delécie génu kódujúceho proteín Mhb1 na bunkovú odpoveď a replikatívne starnutie kvasinky Yarrowia lipolytica

Autor: Lukáš Janošík
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ulica 1. mája 170/2, Trenčín
Konzultant projektu: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Pracovisko konzultanta: Katedra genetiky, Prirodovedecká fakulta UK v Bratislave

Tento projelt získal aj Čestné uznanie Spoločnosti pre in vitro biológiu (Society for In Vitro Biology) a Cenu Scientia Pro Futuro – nomináciu na EUCYS 2014


 

Projekt č. 26

Umelá inteligencia

Autor: Pavel Madaj
Škola: Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Konzultantka projektu: PaedDr. Oľga Kurbelová
Pracovisko konzultantky: Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

Tento projekt získal aj cenu partnerov – Cenu Slovenských elektrární, a. s.,v podobe úhrady časti nákladov na účasť a medzinárodnej súťaži Intel ISEF 2014 za účelom prezentovania víťazných projektov a Čestné uznanie Intel – Cenu excelentnosti v počítačových vedách (Intel Excellence in Computer Science).

 

 

 ocenený projekt č. 26

Špeciálne ceny Scientia Pro Futuro 2013

Špeciálne ceny odovzdal  gen. riaditeľ CVTI SR, prof. RNDr. Ján Turňa a riaditeľka  NCP VaT pri CVTI SR, Mgr. Andrea Putalová.

 
Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na Intel ISEF 2014

Nominacia 3 výnimočných súťažných projektov na Intel ISEF 2014 – Medzinárodnú súťaž vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl (Intel International Science and Engineering Fair), ktorá sa uskutoční v máji 2014 v Los Angeles v Californii (USA). Na Intel ISEF súťaži viac ako 1 500 finalistov o ocenenia a štipendiá v celkovej hodnote 4 milióny USD.

Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na EUCYS 2014

Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na EUCYS 2014 – Súťaž Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov (The European Union Contest for Young Scientists), ktorá sa uskutoční v septembri 2014 vo Varšave (Poľsko). Na európskom finále EUCYS mladí bádatelia súťažia o finančné odmeny v celkovej výške 46 500 EUR, o účasti na medzinárodných podujatiach a o stáže na popredných európskych výskumných pracoviskách.

Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na STF 2014
Nominácia 1 mladého bádateľa na STF 2014 – Swiss Talent Forum, ktoré sa uskutoční v januári 2014 vo Švajčiarsku.

Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na IWRW 2014

Nominácia 1 mladého bádateľa na IWRW 2014 – Medzinárodný týždeň výskumu v prírode (International Wildlife Research Week), ktorý sa uskutoční v júni 2014 na výskumnom pracovisku vo švajčiarskych Alpách.

Ceny Intel ISEF USA

•Čestné uznanie Americkej meteorologickej asociácie – American Meteorological Society Award
•Čestné uznanie Americkej psychologickej asociácie – American Psychological Association
•Čestné uznanie Nadácie pre vzdelávanie firmy ASM Materials – ASM Materials Education Foundation
•Čestné uznanie Asociácie žien v geologických vedách – Association for Women Geoscientists
•Čestné uznanie Intel – Cena excelentnosti v počítačových vedách – Intel Excellence in Computer Science
•Čestné uznanie americkej čestnej spoločnosti stredných škôl zameraných na matematiku – Mu Alpha Theta
•Čestné uznanie spoločnosti RICOH – Ricoh Sustainable Development Award
•Čestné uznanie Spoločnosti pre in vitro biológiu – Society for In Vitro Biology
•Čestné uznanie Asociácie pre vedu a technológie pri Univerzite Yale

všeobecný pohľad na stánky Scientia Pro Futuro 2013  Scientia Pro Futuro – Ceny partnerov súťaže

Cena Scientia Pro Futuro – cena Slovenských elektrární, a. s.
Cena Slovenských elektrárni, a. s. bola udelená trom projektom v podobe úhrady časti nákladov na účasť na medzinárodnej súťaži Intel ISEF 2014 za účelom prezentovania víťazných projektov. Ocenenie osobne odovzdal Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrárni, a. s. 

Cena Scientia Pro Futuro – cena CVTI SR (nominácia na I-SWEEEP 2014)
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na I-SWEEEP 2014
– Medzinárodnú olympiádu projektov trvalo udržateľného rozvoja (International Sustainable World Project Olympiad – Energy, Engineering and Environment),
ktorá sa uskutoční v máji 2014 v Houstone v Texase (USA). Finalisti budú súťažiťo finančne ocenenia a štipendia v celkovej hodnote 500 000 USD.

Cena Scientia Pro Futuro – cena CVTI SR (nominácia na GENIUS Olympiad 2014)
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na GENIUS Olympiad 2014 – Medzinárodnú súťaž žiackych bádateľských projektov so zameraním na environmentálne vedy (Global Environmental Issues – US,International High School Project Fair on Environment), ktorá sa uskutoční v júni 2014 v Oswego(USA). Súťažiaci sa uchádzajú o zlatú, striebornú a bronzovú medailu a o vecne
ceny.

 Zoznam všetkých ocenených

Spoločné fotografie z odovzdávania cien:

 vyhodnotenie hlavnej ceny MŠVVaŠ  odovzdávanie cien Slovenských elektrárni
 odovzdávanie špeciálnych cien  odovzdávanie špeciálnych cien

Vyhodnotenie Scientia Pro Futuro

Zoznam najúspešnejších riešiteľov vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl bude publikovaný na webovej stránke Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

logá pre podujatie Scientia Pro Futuro2013

logo ENEL

 

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
Po kliknutí dostanete obr. v plnom rozlíšení

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR