Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? 

 
 

Súčasnú situáciu v rozvoji technológií možno v súvislosti s jazykom, hodnotami v ňom obsiahnutými a ním sprostredkovanými prirovnať k revolúcii po objavení kníhtlače: vtedy sa všetko, čo existovalo v ústnom podaní alebo náročne ručne spísané, dávalo do tlačiarenských strojov, viazalo do novín, časopisov, kníh a postupne rozširovalo niekedy aj do celého sveta.

Dnes sa tok informácií niekoľkostonásobne zvýšil z hľadiska rozsahu (objemu) aj rýchlosti. Noviny, knihy si už nechceme ani kupovať, lebo ich nemáme kam dať... Všetko sa digitalizuje, elektronicky spracúva a archivuje, aby sa tak lepšie uchovalo a sprístupnilo kultúrne dedičstvo pre nás i ďalšie generácie a aby sme nemuseli so sebou nosiť plno kníh, ale mali ich všetky v jednom malom tablete.

Ako počas stáročí prežili tie jazyky, ktorých systém sa začal opisovať v gramatikách a slovníkoch, tak v súčasnosti „bojujú“ o prežitie najmä malé jazyky, akým je aj slovenčina, prostredníctvom počítačového spracovania, rozvojom jazykových technológií, tvorbou elektronických slovníkových databáz a nástrojov na strojový preklad.

V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV sa už 70 rokov pracuje na výskume a opise slovenčiny, od r. 2002 sa tu buduje aj národný korpus a rozvíja sa korpusová a počítačová lingvistika.
Slovenský národný korpus je súbor elektronických textových databáz s pridanými jazykovými informáciami a s ďalšími elektronickými jazykovými zdrojmi – obsahuje v súčasnosti takmer 3 miliardy slovných a iných textových jednotiek.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v októbrovej Bratislavskej vedeckej cukrárni PhDr. Mária Šimková, vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava. Podujatie sa uskutoční 22. októbra 2013 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

PhDr. Mária Šimková, vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
vyštudovala odbor slovenský jazyk, literatúra a dejepis na vtedajšej Filozofickej fakulte v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde sa jej prvotný záujem o históriu presunul na slovenský jazyk, vďaka výučbe kvantitatívnych metód. V Slovenskej akadémii vied v Bratislave pracuje od r. 1988, popri tom prednášala na viacerých fakultách.
Od r. 2002 vedie oddelenie Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV, je hlavnou riešiteľkou projektu Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku. Bola a je spoluriešiteľkou ďalších domácich aj medzinárodných projektov v oblasti tvorby korpusov, ich lingvistickej anotácie a efektívneho využívania vo výskume a vývoji jazykových technológií.
V domácich i zahraničných periodikách a vedeckých publikáciách uverejnila vyše 70 štúdií a článkov. Editorsky pripravila na vydanie 12 knižných publikácií z medzinárodných konferencií, ktoré organizovala alebo pomáhala organizovať. Je členkou pravopisnej a kodifikačnej komisie JÚĽŠ SAV a redakčnej rady časopisu Kultúra slova. Kolektív oddelenia Slovenského národného korpusu pod jej vedením získal v r. 2005 Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu.
 PhDr. Mária Šimková

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk


Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest

Téma vedeckej debaty: Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina?

Dátum a čas konania: 22. októbra 2013 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Zdroj: Informačný leták

Publikovala Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR