Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sa môže pochváliť prestížnym ocenením 

 
Radio Regina 

(19.11.2013; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.00; por. 13/13; URBANČÍK Boris)

Ladislav KEREKEŠ, moderátor: Mladý lekár z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach objavil, že chrápanie ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi a dostal za to prestížnu cenu v Barcelone. Spolu s jeho tímom prišli na to, že chrápajúcemu človeku hrozí zvýšený cholesterol a kôrnatenie ciev.

Boris URBANČÍK, redaktor: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa môže pochváliť prestížnym ocenením Európskej respirologickej spoločnosti na európskom kongrese v Španielsku v Barcelone, na ktorom sa zúčastnilo 18-tisíc lekárov a vedcov z celého sveta. Jedným z troch ocenených spánkovej medicíny bol aj mladý doktor z Košíc, Radovan TIŠKO, doktorand na Klinike pneumológie.

Radovan TIŠKO: Náš výskum sa týkal spánkového apnoe, teda prestávok v dýchaní v spánku a zistili sme, že toto ochorenie ovplyvňuje veľkosť častíc tak dobrého, ako aj zlého cholesterolu, pričom táto zmena vlastne zvyšuje kôrnatenie tepien u týchto pacientov.

B. URBANČÍK: Grand Európskej respirologickej spoločnosti získajú každoročne traja autori v jednotlivých oblastiach pneumológie. Jaroslava ORAVCOVÁ, hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jaroslava ORAVCOVÁ: Medzinárodné podujatie zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti pneumológie sa koná každoročne a zúčastňujú sa ho lekári i vedeckí pracovníci. Európska respirologická spoločnosť zakaždým odmeňuje najlepšie príspevky na tomto odbornom podujatí a špeciálne ceny sú určené pre mladých vedcov.

B. URBANČÍK: Radovan TIŠKO pracuje v tíme pod vedením profesorky Ruženy TKÁČOVEJ.

Ružena TKÁČOVÁ: V našom výskumnom tíme sa už dlhodobo venujeme otázkam komplikácií spánkového apnoe a chrápania. Týmito komplikáciami sú cukrovka, vysoký cholesterol, hypertenzia a významné výsledky dosahujeme aj v spolupráci so zahraničnými výskumnými organizáciami v Taliansku, v Srbsku aj v iných krajinách.

Boris URBANČÍK, RTVS.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(AO)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR