Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Dvojnásobný úspech našich mladých bádateľov na vedeckej súťaži v Číne 

 
Vynikajúce umiestnenia Vendelína Holubčíka (vľavo) a Stanislava Drozda (vpravo) 

Vynikajúce umiestnenia Vendelína Holubčíka (vľavo) a Stanislava Drozda (vpravo)

BRATISLAVA, 8. augusta 2013 – 28. ročník Čínskej národnej súťaže vedeckej a technickej tvorivosti mládeže – CASTIC sa konal v dňoch 1. až 7. augusta 2013 v čínskom meste Nanjing. Slovensko reprezentovali dvaja stredoškoláci, ktorí súťažili v konkurencii 500 najšikovnejších študentov z Číny a 68 študentov z 9 európskych a 5 mimoeurópskych krajín. V trinástich súťažných kategóriách sa účastníci prezentovali 360 bádateľskými projektmi. 

Stanislav Drozd, študent Gymnázia v Malackách, v kategórii fyzika zaujal hodnotiacu komisiu učebnou pomôckou elektromagnetického levitátora, ktorá ma byť študentom nápomocná na hodinách fyziky pri výučbe viacerých fyzikálnych javov. „Hlavným cieľom projektu bolo zostrojiť prístroj, ktorý dokáže demonštrovať fyzikálne javy, ktoré si študenti jednoduchšie osvoja,“ objasnil Stanislav a dodal: „Zastávam názor, že fyzikálne javy sa študent oveľa jednoduchšie naučí, keď ich vidí na vlastné oči.“

Ďalší študent Vendelín Holubčík z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, ktorý skonštruoval miniatúrnu verziu Teslovho transformátora uspel v kategórii technika a technológie. Študent zhotovil  zariadenie, ktoré je schopné prenášať elektrickú energiu bezdrôtovo. „Dokáže vytvárať až 6 centimetrové elektrické výboje a rozsvietiť neónovú trubicu na vzdialenosť 30 centimetrov, čo je možné využiť v mnohých odvetviach“ spresnil Vendelín. 


Stanislav Drozd pri svojom projekte

Stanislav Drozd pri svojom projekte

Stanislav Drozd pri preberaní medinárodého ocenenia 
Stanislav Drozd pri preberaní medinárodého ocenenia 

Slovenské farby v Číne obhajovali víťazi Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl – Scientia Pro Futuro, ktorá sa koná každoročne v novembri počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. „Pre našich študentov je účasť na súťaži CASTIC vynikajúcou príležitosťou na porovnanie doposiaľ nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností na medzinárodnej úrovni ako aj príležitosťou na diskusie a získavanie nových kontaktov nevyhnutných pre ďalšiu vedeckú prácu. Verím, že skúseností, ktoré študenti získali v Číne prispejú k ďalšiemu rozvoju ich nadania v oblasti vedy a techniky a naplnia ich osobnú motiváciu pre povolanie vedca,“ povedal Ján Šípoš, predseda občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

 Vendelín Holubčík pri svojom projekte
Vendelín
Holubčík pri svojom projekte

 Vendelín HOlubčík pri preberaní medinárodého ocenenia
Vendelín HOlubčík pri preberaní medinárodého ocenenia

Súťaž CASTIC, ktorej cieľom je podporovať tvorivé myslenie študentov stredných škôl a zvyšovať ich záujem o vedu a techniku organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva ČĽR, Ministerstvom vedy a techniky ČĽR, Ministerstvom životného prostredia ČĽR a ďalšími partnermi.

CASTIC 2013 - súťažiaci ocenení na 3.  mieste
CASTIC 2013 - súťažiaci ocenení na 3.  mieste

CASTIC 2013 - súťažiaci ocenení na 3.  mieste
CASTIC 2013 - súťažiaci ocenení na 3.  mieste

Súťaž Scientia Pro Futuro vyhlasuje a organizuje občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0351-09. Hlavným partnerom súťaže Scientia Pro Futuro sú Slovenské elektrárne, a. s.

Viac informácií nájdete na www.scientiaprofuturo.sk.

Autor a foto:
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
predseda
Mladí vedci Slovenska, o. z.

kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť
(AO)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR