Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Transfer technológií už nie je neznámy pojem 

 
 

Už po tretíkrát sa odborníci na oblasť prenosu výsledkov vedeckej práce do praxe stretli v medzinárodnej diskusii o aktuálnych témach transferu technológií. Pojmu, ktorý sa aj vďaka konferencii NITT SK 2013 stáva pre spoločnosť čoraz viac aktuálnym.    

Tretí ročník konferencie NITT SK 2013 sa konal 8. októbra 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Úvodné slová patrili Jánovi Turňovi, riaditeľovi CVTI SR. Vyzdvihol najmä hlavný cieľ projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK), v rámci ktorého sa konferencia konala, a ktorý CVTI SR realizuje už od júna 2010. Podstatou je, aby výsledky výskumu a vývoja slúžili a prinášali ekonomický efekt.

Kritickejším okom sa na slovenskú vedu pozrel vo svojom príhovore Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Upozornil najmä na nutnosť spájať sa v tejto oblasti a nie sa „atomizovať.“

Priblížiť aktivity a výsledky projektu NITT SK patrilo do kompetencie Miroslava Kubiša,  projektového manažéra. Prezentoval budovanie a fungovanie Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT).   

„Transfer technológií je o ľuďoch,“ takto spomenul dôležitosť potenciálu človeka v procese transferu technológií (TT) vo svojej prezentácii Martin Kujan, zástupca spoločnosti Neulogy, ktorá poskytuje služby týkajúce sa prenosu výsledkov vedeckej práce do praxe v rámci projektu NITT SK. O konkrétnych skúsenostiach podpory TT hovoril tiež Kujanov kolega Ivan Štefunko a Roman Linczényi z BIC Bratislava.

Zahraniční hostia patrili k špičke v oblasti transferu technológií. Mordechai Sheves z Weizmannovho vedeckého inštitútu doslova poodhalil činnosť významného vedeckého pracoviska. Greg Treston z Enterprise Ireland priblížil prístup k budovaniu národného systému TT v Írsku. Išlo o hodnotné skúsenosti, ktoré môžu inšpirovať v tejto oblasti aj nás.

Vojtěch Chloupek z LES ČR (Licensing Executive Society) sa venoval činnosti a perspektívam medzinárodného združenia LES, ktoré spája expertov z oblasti ochrany duševného vlastníctva a TT.

Fakt, že TT je realita aj v našom slovenskom prostredí, potvrdila vo svojej prezentácii Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií SAV. Prezentovala všetky kroky procesu TT, ktorými si „prešiel“ laboratórny žiarový lis ONE!.

Sprievodné podujatia konferencie boli tentokrát premiérové. Udeľovala sa Cena za transfer technológií, ktorá je svojim spôsobom aj motivačným nástrojom pre akademickú obec venovať pozornosť ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Ocenená bola technológia s najväčším potenciálom pre komerčné sféru, najlepší prístup k TT a najlepšie zrealizovaný TT.

Najhodnotnejšie slovenské nápady v podobe nových technológií si mohli zúčastnení pozrieť v panelovej sekcii, ktorá patrila tiež k premiérovým sprievodným podujatiam.       

Spracovala: Mgr. Eva Vašková  

Prečítajte si aj:  

Cena za transfer technológií

Tlačová správa – Konferencia NITT SK 2013 (ex post )

(mb)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR