Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Súťaž inovatívnych myšlienok 

 
ruka 

Si kreatívny? Máš dobrý nápad? Ale nedostatok zdrojov na to, aby bol uvedený do praxe?
S projektom Smart>Net máš teraz výnimočnú šancu ho zrealizovať!


Máš nápad?

Vítané sú všetky idey, týkajúce sa materiálovej efektívnosti, nových materiálov a takisto spájajúcich materiálov, ktoré sú:

• Prelomové a ambiciózne. Existujúce nápady môžu byť vhodné aj v nových kontextoch.
• Efektívne. Tvoja myšlienka by mala mať významný vplyv na dodávateľský reťazec spoločnosti.
• Udržateľný a vhodný pre budúcnosť. Smart>Net Ti pomôže urobiť prvé kroky k realizácií tvojho nápadu.

Zaregistruj svoju žiadosť teraz!
Vítaní sú všetci študenti a mladí výskumníci, ktorí sú:

• Ambiciózni a nadšení
• Orientovaní na vysoký výkon
• Otvorení novým myšlienkam
• Komunikatívni
• A hľadajú pomoc pri realizovaní svojich nápadov

Zaujalo ťa to?
Prihlášky treba zaslať do 30. novembra 2013. Porota následne vyberie víťaza, ktorý bude realizovať svoj nápad a bude úzko spolupracovať so zainteresovanými spoločnosťami a výskumnými inštitúciami v rámci Smart Innovation Lab s cieľom ďalej rozvíjať svoju myšlienku a urobiť prvé kroky smerujúce k jej realizácii.
Svoje nápady posielajte sem!
(Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj skupiny).
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte  mailom!

Pozadie projektu

Projekt Smart>Net s podnázvom Interregionálna sieť technologických centier priamo súvisí s hlavnými stratégiami rozvoja programového územia prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska. Zámerom projektu je podpora regionálneho hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách, zvýšenie atraktivity dotknutých regiónov ako miesta na usídlenie a rozvoj firiem. Projekt ďalej prispeje k nárastu konkurencieschopnosti týchto podnikov a k zvýšeniu kvalifikácie a kompetencií regionálnych ľudských zdrojov.
 
Projekt SMART>Net je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, tematická priorita Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť. Cieľom programu je vybudovanie aktívneho cezhraničného regiónu založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity, a ktorý zohráva dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi. Keďže tento región zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá s vysokou koncentráciou hlavných sídiel významných inštitúcií, univerzít a výskumných centier, má bezpochyby veľký potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.
 
Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu je 1.081.019,33 EUR
 
Trvanie projektu
marec 2012 – máj 2014 (28 mesiacov)

 Zdroj: CVTI SR

(MI)
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR