Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výstava v CVTI SR: Bioterapeutické metódy v praxi 

 
plagát k výstave 

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení   je názov projektu Ústavu zoológie SAV, ktorý nás svojím zameraním zaujal. Vznikol priestor na spoluprácu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  (NCP VaT) s Ústavom zoológie SAV, aby spoločne pripravili výstavu pod názvom Bioterapeutické metódy v praxi.

Cieľom výstavy je predstaviť bioterapie ako významný doplnkový alebo alternatívny spôsob liečby viacerých závažných ochorení s vysokým stupňom účinnosti (Larválna terapia, Ichtyoterapia, Hirudoterapia a Apiterapia). Viac sa o tom dočítate v článku Nové bioterapeutické metódy a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení, zverejnenom vo Vedeckom kaleidoskope minulý rok.

Výstava bola otvorená dňa 27. 9. 2012 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako súčasť prednášky Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi  vo Vede v CENTRE. Na pozvanie RNDr. Milana Kozánka, CSc., riaditeľa Ústavu zoológie SAV, sa na otvorení zúčastnila pani Dr. Grace MURILLA, riaditeľka Kenya Agriculture Research Institute – Tsetse & Trypanosomosis Research Centre. Tento inštitút spolupracuje na rôznych projektoch práve aj s Ústavom zoológie SAV. Čestným hosťom bol aj RNDr. Peter Takáč, CSc., (Scientica, s. r. o., Ústav zoológie SAV), ktorý bol garantom výstavy.

Záujem o výstavu prejavili aj stredoškoláci, ktorí sa zúčastnili Bratislavskej vedeckej cukrárne dňa 16. 10. 2012.  Na tomto podujatí odznela prednáška zameraná práve na túto problematiku.

Výstava Bioterapeutické metódy v praxi potrvá do 14. 12. 2012, avšak živé exponáty (muchy tse-tse, rybičky Garra rufa, larvy múch Lucilia sericata, ako aj samotné muchy) budú vystavené iba do konca októbra 2012!

Výstava je ďalším podujatím v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9.00 do 16.00 hod. (pondelok, streda a piatok) a v čase od 9.00 do 18.00 hod. (utorok a štvrtok) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Vstup je voľný!

Fotografie z výstavy počas podujatí v CVTI SR

 RNDr. Kozánek, CSc. pre médiá

 dr. Takáč  vľavo

Rybičky Garra rufa 

výstava

skrinka s larvami

Sterilné larvy bzučivky zelenej

Muchy tse-tse

muchy tsetse

návštevníci výstavy

RNDr. Kozánek, CSc. a návšteva z Kene Dr. Grace MURILLA

študenti prichádzajúci na výstavu vo vestibule CVTI SR

pohľad na výstavu zhora

 výstava Bioterapie v praxi

 Výstava Bioterapie v praxi

 Výstava Bioterapie v praxi

Výstava Bioterapie v praxi 

pozorovanie rybičiek Garra rufa   

študenti na výstave Bioterapie v praxi

Pripravila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:

Veda v CENTRE: Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi 

Vedecká cukráreň: Bioterapeutické metódy v praxi ─ minulosť a súčasnosť

Nové bioterapeutické metódy a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení  
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR