Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

V Liptovskom Jáne sa začala Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011 

 
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

V prekrásnom prostredí Nízkych Tatier sa 1.2.2011 začala v Liptovskom Jáne Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011/Winter School of Synchrotron Radiation  (WSSR).

Zasadnutie zimnej školy WSSR otvoril jej riaditeľ prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Privítal predstaviteľov organizátorov, ktorými sú: MŠVVaŠ SR, reprezentované generálnym riaditeľom sekcie vedy a techniky prof. Ing. Mikulášom Šupínom, CSc. a riaditeľom odboru implementácie a hodnotenia štátnej podpory výskumu a vývoja Ing. Róbertom Szabom,  Komisia MŠVVaŠ SR pre spoluprácu s XFEL v zastúpení jej predsedom prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.,  medzinárodné konzorcium CENTRALSYNC (prof. M. Miglierini, Dr. Zbyněk Šourek, ČR a prof. Denes Lajos Nagy, Maďarsko) a Slovenská spektroskopická spoločnosť (prof. M. Miglierini).

K účastníkom zimnej školy WSSR sa prihovoril prof. Mikuláš Šupín. Vo svojom prejave pripomenul, že synchrotrónové žiarenie hrá významnú úlohu vo vede, výskume a vývoji práve vďaka svojim unikátnym vlastnostiam. Slovensko je taktiež akcionárom spoločnosti European XFEL GmbH v Hamburgu (European XFEL), ktorá bude prevádzkovať najúčinnejší zdroj röntgenového žiarenia. Takéto vysoko sofistikované zariadenia však vyžadujú vzdelaných a zručných experimentátorov, ktorí budú schopní plne využiť ich diagnostický potenciál. Zimná škola  má slúžiť na prenos vedomostí, skúseností a know-how smerom od skúsených a renomovaných vedcov k mladej generácii študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prof. Šupín zaželal účastníkom školy úspešné pracovné jednanie.

 účastníci zimnej školy WSSR
účastníci zimnej školy WSSR

 Thomas Tschentscher
Thomas Tschentscher


Hneď po otvorení nasledovala prednáška Dr. Thomasa Tschentschera, ktorý je vedeckým riaditeľom European XFEL. Vo svojom vystúpení predstavil European XFEL a poukázal na možnosti zapojenia sa do prípravy projektov.

V programe zimnej školy WSSR ešte vystúpia nasledovní pozvaní prednášatelia z European XFEL v Hamburgu: Serguei Molodtsov - vedecký riaditeľ European XFEL, Andreas Galler - vedecký pracovník European XFEL, odborník na FEL aplikácie študujúcich dynamiku tuhých látok, kvapalín a plynov, Sven Toleikis - vedecký pracovník Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Hamburg, odborník na free electron laser FLASH a jeho aplikácie vo fyzike a Pierre Thibault - vedecký pracovník TU Mníchov, odborník na FEL aplikácie v biológii.

Zdroj synchrotrónového žiarenia - medzinárodné centrum European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) je na zimnej škole zastúpené pozvanými prednášateľmi: Francesco Sette – riaditeľ ESRF, Edward Mitchell – vedecký pracovník pre oblasť priemyselných aplikácií, Anatoly Snigirev – vedecký pracovník pre oblasť fotónovej optiky a Menyhért Kocsis – vedecký pracovník pre oblasť detektorov.

Pavol Sovák
Pavol Sovák

 
Jozef Bednarcik

 prof. Mikuláš Šupín
Mikuláš Šupín

Zimnej školy sa celkovo zúčastňuje 107 účastníkov ( z toho 28 žien) z deviatich krajín - Rakúska (1), ČR (27), Francúzska (6), Nemecka (13), Maďarska (3), Poľska (2), Švajčiarska (1), USA (1) a zo Slovenska (53).

 Anatoly Snigirev
Anatoly Snigirev

Róber Szabo a Marcel Miglierini 
Róber Szabo a Marcel Miglierini

Z celkového počtu účastníkov je 22 prednášateľov, 33 vedeckých pracovníkov a 52 študentov. Slovenskí študenti (33) prišli z UPJŠ Košice (6), STU Bratislava (6), UK Bratislava (5), TU Košice (2), z ústavov SAV Bratislava (10) a z ústavov SAV Košice (4).

v kuloároch   v kuloároch

 Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope: Zimná škola synchrotrónového žiarenia

(AO)

Linky:

  • stránka podujatia:   www.nuc.elf.stuba.sk/wssr2011
  •  

    Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR