Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

V. Krčméry: Podarilo sa mi vyliečiť z tropických chorôb asi päťtisíc pacientov 

 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. 

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (1960) – medzinárodne uznávaný a rešpektovaný odborník na infektológiu a tropickú medicínu, vedec, lekár, vysokoškolský pedagóg, rektor súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, zakladateľ zdravotníckych a sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

Vladimír Krčméry sa narodil v roku 1960 v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne vzdelanie získal nielen na Slovensku, ale aj na univerzitách v Českej republike, vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických. Špecializuje sa na infekčné choroby, onkologické ochorenia, klinickú farmakológiu a tropické choroby. Založil súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Pôsobí na univerzitách a v zdravotníckych zariadeniach v SR i v zahraničí.

Je členom viacerých domácich a zahraničných edičných rád, komisií a pracovných skupín v odboroch, v ktorých pôsobí. Je členom významných odborných celosvetových spoločností, napr. Kráľovského kolégia lekárov, Amerického kolégia lekárov. Bol kandidátom na Nobelovu cenu. Je autorom viacerých monografií. Na svojom konte má veľký počet citácií v najvýznamnejších odborných publikáciách a časopisoch.

Prof. Krčméry venuje veľa času a energie aj chudobným v rozvojových krajinách. Založil kliniky pre najchudobnejších v Keni, Sudáne, Haiti, či Kambodži. Vyvíja obdivuhodné úsilie na to, aby mali tieto nemocnice nielen dostatok liekov, ale aj odborne a psychicky excelentne pripravených lekárov – mnohých práve zo Slovenska. Neúnavne sa zasadzuje za práva nenarodených detí.

Slovenský tropický inštitút získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010, v kategórii vedecko-technický tím roka. Tento inštitút má okrem Kene 41 centier v 25 krajinách, zväčša v Afrike a JV Ázii. V súčasnosti prevádzkuje 44 humanitárnych a sociálnych projektov v 10 krajinách sveta pod hlavičkou VŠZaSP sv. Alžbety.

Získal ocenenie Vedec roka SR 1998, je laureátom Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života 2008, bola mu udelená výročná cena Zlatý Biatec 2010 ako vedúcej osobnosti 100-členného slovenského zdravotníckeho Tropic Teamu Slovensko.

V rámci popularizácie vedy a techniky bude prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c., dňa 27. 9. 2012 o 17.00 hod. hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré pod názvom Veda v CENTRE už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Centre vedecko-technických informácií SR. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor. 

M. Bartošovičová: Pán rektor, mohli by ste stručne a populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky zameranej na tropické choroby? 

V. KRČMÉRY: Tropické choroby ohrozujú 4,3 miliardy ľudí našej planéty a sú vedúcou príčinou mortality u detí do 5 rokov, kedy zomiera ročne na tropické choroby asi 12,5 milióna detí. Týchto 12,5 milióna mŕtvych detí je vážna výzva.

M. B.: Čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave?

V. KRČMÉRY: Geografická medicína a ŠVOČ z tropickej parazitológie u prof. Sobotu a prof. Čatára boli silným motívom. Tretí dôvod bol príkaz môjho otca keď som chcel ísť na geografiu, musel som poslúchnuť s tým, že môžem v budúcnosti robiť tropické choroby, t. j. geografickú medicínu.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

V. KRČMÉRY: Cez SOČ, ŠVOČ a výborných šéfov – profesora Kozu, profesora Čatára a profesora Sobotu a najmä profesora Šveca a profesora Graningera vo Viedni a profesora Adama v Mníchove.

M. B.: Ktoré zo svojich pracovných úspechov považujete za najvýznamnejšie?

V. KRČMÉRY: To, že sa mi podarilo vyliečiť z tropických chorôb asi 5 000 pacientov a že som naopak "nainfikoval" asi 150 lekárov aby išli do tretieho sveta. Čestné doktoráty v USA a publikácie v Lancete a NEJH sú skôr na chvoste.

M. B.: V roku 1998 ste získali titul Vedec roka SR za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Navrhli ste algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní (EORTC). Ako sa Váš návrh ujal v praxi?   

V. KRČMÉRY: Posledné EORTC štúdie, najmä koncept p. o. liečby febrilnej neutropenie sa narodil aj na Onkologickom ústave sv. Alžbety a Národnom onkologickom ústave v rokoch 1988 – 1995 a používa sa dodnes ako MASCC + EORTC schémy na celom svete.

M. B.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorej ste rektorom, sa aktívne zapája do desiatok medzinárodných projektov. Mohli by ste spomenúť aspoň niektoré z nich?

V. KRČMÉRY: Ide napríklad projekt Perorálna liečba ťažkej malárie ACT; DOT ART AIDS u detí v Kambodži a ATB rezistencia v krajinách s minimálnou spotrebou.

M. B.: Kedy ste prišli na myšlienku založiť Nadáciu pre chudobných v Afrike a čo Vás k tomu podnietilo? 

V. KRČMÉRY: S profesorom Bencom a profesorom Mateičkom sme v rokoch 2000 – 2007 chceli zapojiť priateľov.

M. B.: Čo by, podľa Vás, pomohlo zlepšiť postavenie vedcov na Slovensku?

V. KRČMÉRY: Predovšetkým lepšie medziľudské vzťahy; legislatívne prázdniny v zákonoch o vysokých školách po 28 – novelách, aby sa konečne prestali meniť podmienky na vysokých školách v Slovenskej republike; veľkorysosť a prajnosť medzi vedeckou komunitou; zvyšovanie mobility smerom do / a nielen z Európskej únie, ale aj smerom k rozvojovým a americkým "tigrom" (Kanada, USA, Japonsko, Taiwan, Kórea, Singapur, Hong Kong atď.).      

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

PhDr. Marta Bartošovičová

Fotozdroj: Trnavský hlas

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR