Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 

 
Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba 

V pondelok 11. novembra 2013 o 13.00 hod. bol v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefana Chudobu, PhD., slávnostne otvorený Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013.  

Po úvodnom prejave štátneho tajomníka s krátkymi príhovormi vystúpili: generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. Peter Fodrek, PhD., prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, CSc., a rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

Medzi hosťami boli zástupcovia vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít, médií, zástupcovia Francúzskej ambasády v SR, ako aj zástupcovia partnerských organizácií na čele s Miroslavom Šarišským, ktorý zastupoval hlavného partnera TVT 2013 Slovenské elektrárne, a. s., člena skupiny ENEL, a rad ďalších významných osobností.

Za organizátorov sa slávnostného otvorenia zúčastnil generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róbert Szabó, PhD., a riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Mgr. Andrea Putalová.

 Slávnostné otvorenie TVT 2013
J. Turňa a Š. Chudoba symbolickým prestrihnutím pásky slávnostne otvorili Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

 Slávnostné otvorenie TVT 2013
Zľava: A. Putalová, J. Turňa, Š. Chudoba a R. Szabo

 Scientia Pro Futuro v CVTI SR       

V deň slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 si štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD., a ostatní pozvaní hostia, pozreli aj stánky, v ktorých žiaci stredných škôl prezentovali svoje bádateľské projekty v rámci súťaže Scientia Pro Futuro 

Generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., následne otvoril dvojdňovú VI. odbornú konferenciu Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 na tému „Podpora popularizácie vedy a techniky smerom k mládeži“

Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.   

 Otvorenie konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike  Slávnostné otvorenie TVT 2013 v CVTI SR

Organizátori jubilejného 10. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – pripravili v týždni od 11. do 17. novembra 2013 celý rad ďalších zaujímavých podujatí.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová 

Foto: Ing. Alena Oravcová a autorka
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

 

TVT 2013

 

 

TVT 2013 - logá

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR