Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

M. Novák: Objav patologického tau proteínu pri Alzheimerovej chorobe považujem za svoj najväčší vedecký úspech 

 
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c. 

Veda v CENTRE

Hosťom septembrovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE bol svetovo uznávaný neurovedec, odborník na Alzheimerovu chorobu prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., ktorý je spolu s tromi nositeľmi Nobelovej ceny (sir A. Klug, C. Milstein a John Walker) spoluobjaviteľom molekuly spôsobujúcej Alzheimerovu chorobu.

Je zakladajúcim riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV a Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti pre neurovedy a Nadácie Memory, pravidelným hosťom a prednášateľom svetových vedeckých konferencií o Alzheimerovej chorobe, členom edičných rád prestížnych medzinárodných časopisov a nositeľom najvýznamnejších medzinárodných vedeckých grantov, ako napr. Howard Hughes Medical Organization, USA, Human Frontier Science Organization (HFSPO) a 7. rámcový program Európskej únie. Bolo mu udelených mnoho významných ocenení. 

Michal Novák sa narodil 29. 9. 1947 v Bratislave. Študoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V roku 1971 mu bol udelený titul MVDr. v odbore veterinárskeho lekárstva. V rokoch 1971 – 1978 bol doktorandom, odborným asistentom na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, v r. 1978 – 1980 vedeckým pracovníkom v Helmitologickom ústave SAV (Parazitologický ústav SAV) v Košiciach, v r. 1980 – 1995 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Virologickom ústave SAV v Bratislave. Od r. 1996 je riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Celkový počet jeho citácií evidovaných v SCI ku dňu 20. 9. 2010 je 3051 a 149 publikácií v karentovaných časopisoch.

Viac informácií o prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc., Dr.h.c., je uvedených v priloženom životopise.

V rámci popularizácie vedy a techniky na Slovensku mal prof. Michal Novák dňa 30. septembra 2010 prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR na tému: Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť. Išlo v poradí o 22. stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu Veda v CENTRE. V tejto súvislosti prof. Michal Novák poskytol redakcii našich e-novín Vedecký kaleidoskop krátky rozhovor. 

M. Bartošovičová: Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

M. NOVÁK: Jeden z najstarších lekárskych časopisov na svete Lancet uverejnil výsledky prestížnych epidemiologických štúdií v oblasti Alzheimerovej choroby: „Každých 7 (sedem) sekúnd globálne pribúda nový prípad Alzheimerovej choroby“. Len v samotných Spojených štátoch amerických je 5,3 milióna ľudí s Alzheimerovou chorobou. Náklady na ich liečbu a starostlivosť o nich predstavujú ročne 172 miliárd dolárov (Alzheimer’s Association, 2010). Ak sa neobjaví účinný liek na Alzheimerovu chorobu, hrozí kolaps zdravotníckym systémom vyspelých krajín. Rada Európy a jej parlament reagujú na alarmujúcu situáciu vytvorením „Spoločného programu boja EÚ proti Alzheimerovej chorobe“. Slovenská republika je členom tohto prestížneho projektu. Vo Vede v CENTRE som hovoril o príčinách Alzheimerovej choroby, o možnostiach boja proti nej, ako aj o rizikových faktoroch podieľajúcich sa na jej vzniku.

M. B.: Kto Vás usmernil alebo čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach?

M. NOVÁK: Môže za to láska ku koníkom. Okrem jazdenia na nich som ich chcel vedieť aj liečiť. Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva mi dalo vynikajúce široké medicínske vzdelanie, ktoré bolo motivujúcim základom pre výskum v biomedicíne a neskôr v neurovedách. Stále sa cítim veľkým dlžníkom mojej Alma Mater za vzdelanie, ktorého sa mi od nej dostalo.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

M. NOVÁK: Už počas štúdia na vysokej škole ma priťahovali laboratóriá. Začal som s imunológiou, prešiel mikrobiológiou, parazitológiou, virológiou a molekulárnou biológiou. Tvrdé vedecké vyzrievanie prebiehalo v Laboratóriu molekulovej biológie, MRC v Cambridge, kde som v prostredí 12 nositeľov Nobelovej ceny mohol pracovať takmer 10 rokov v oblasti neurovied. Vo viacerých prácach sú niektorí z nich mojimi spoluautormi.

M. B.: Ktoré svoje vedecké úspechy považujete za najvýznamnejšie?

M. NOVÁK: Objav patologického tau proteínu pri Alzheimerovej chorobe. 

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do projektov? 

M. NOVÁK: Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave je vyhľadávaným partnerom v medzinárodných projektoch.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

M. NOVÁK: Obdivujem a vážim si ich.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by jej podľa Vás prospelo?

M. NOVÁK: Viac „Vied v Centre“.

M. B.: Pán profesor, ďakujem vám za rozhovor.  

 

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: NCP VaT

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:

Veda v CENTRE – Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR