Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

M. Kováč: Mayovia ma dlhodobo fascinujú 

 
prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. 

Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. (45)  významný slovenský vedec, medzinárodne uznávaný mayológ, religionista a kultúrny antropológ, vedúci Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, vedúci projektu Uaxactun v guatemalskej provincii Petén Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI)

Milan Kováč dosiahol vysokoškolské vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval filozofiu a históriu a takmer súčasne aj religionistiku. Postgraduálne štúdium absolvoval vo Švédsku, Francúzsku a v Mexiku. Pôsobí na Filozofickej fakulte UK ako vysokoškolský pedagóg v odbore religionistika, v súčasnosti ako vedúci katedry porovnávacej religionistiky. Zameriava sa na teóriu a metodológiu religionistiky, špecializuje sa na náboženstvá predkolumbovskej Ameriky. Pôsobil aj na univerzitách a vedeckých pracoviskách v zahraničí. Dlhé roky prednášal kultúru Mayov. V roku 2011 ho prezident republiky vymenoval za profesora v odbore etnológia. 

Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Jeho najznámejšou knihou je Slnko jaguára - náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov (2002), v ktorej pútavo opisuje veľké civilizácie predkolumbovskej Ameriky a predstavuje výsledky svojich troch expedícií a dlhodobých výskumov v Mexiku, Guatemale a Belize. (Viac informácií obsahuje jeho CV v prílohe.)

Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., bude dňa 29. 11. 2012 o 17.00 hod. hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré pod názvom Veda v CENTRE už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Centre vedecko-technických informácií SR. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.   

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, vo svojej prednáške Mayské konce sveta  budete hovoriť o dejinách Mayov. Na ktoré momenty upriamite svoju pozornosť?  

M. KOVÁČ: Pozornosť chcem upriamiť na zlomové okamihy mayských dejín, na okamihy, keď „kolabovali“ a potom boli znova obnovované, až po ten posledný okamih, kedy už obnovené neboli. Dotknem sa tiež ich konceptu času a dejín a údajných mayských predpovedí o konci sveta. 

M. B.: Študovali ste filozofiu a históriu a vzápätí aj religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V štúdiu ste pokračovali aj v zahraničí. Čo Vás ovplyvnilo pri výbere týchto škôl?     

M. KOVÁČ: Ťažko povedať, čo ma ovplyvnilo. Azda hlbší záujem o dejiny ako také a o ich zmysel. Vzápätí mi išlo o svetové kultúry a ich duchovný rozmer, o dejiny ich mytológií a náboženstiev. Hneď od začiatku ma zaujímala najmä Mezoamerika a v rámci nej ma dlhodobo fascinujú Mayovia – asi preto, že ide o najvyspelejšiu z kultúr oboch Amerík. 

M. B.: Ako pokračovala Vaša cesta k vede?  

M. KOVÁČ: Môj kariérny postup bol štandardný, od asistenta k odbornému asistentovi, docentovi, až k profesorovi. Nezmenil som inštitúciu, ktorou bola vždy Filozofická fakulta UK, ak nepočítam početné zahraničné pobyty. Študoval som postgraduálne vo Švédsku, Francúzsku a v Mexiku. Myslím, že práve štúdium v zahraničí ovplyvnilo moje nazeranie na to, ako sa zapojiť do vedeckého života. 

M. B.: Ktoré zo svojich pracovných úspechov považujete za najvýznamnejšie?

M. KOVÁČ: Asi zachytenie posledných 120 mýtov vymierajúceho mayského kmeňa Lacandóncov. Spracovanie ich jazyka a gramatiky. Vykopávky najstaršieho mayského observatória v Guatemale, objav najväčšej štukovej skulptúry mayského sveta v Uaxactúne, objav 160 umeleckých mayských rytín v meste Tz´ibatnah. Okrem toho to je určite môj preklad Diega de Landu: Správa o veciach na Yucatáne z roku 1566, ktorý fakticky zakladá mayské štúdiá na Slovensku. Napokon založenie Jesennej akadémie mayského hieroglyfického písma a tým pádom etablovanie jeho dešifrácie na Slovensku. 

M. B.: Keď ste po prvý raz odchádzali na územie Mayov v Guatemale ako vedúci výskumného projektu, predpokladali ste taký veľký úspech expedície?

M. KOVÁČ: Možno aj áno. Pociťoval som najmä obrovskú zodpovednosť. Keďže sme však dostali licenciu na jedno z najvýznamnejších mayských miest, klamal by som, keby som tvrdil, že som veľké objavy neočakával. Ale bol som pripravený doslova na všetko.

M. B.: Pričinili ste sa o prepisovanie mayských dejín. Čo z toho pre Vás vyplýva?

M. KOVÁČ: Už som spomínal, že je to predovšetkým zodpovednosť. Nedá sa len tak niečo povedať, ak to potom ovplyvňuje zásadným spôsobom celú disciplínu. Aj preto som mnoho vecí postavil na exaktných meraniach, nových technológiách v chémii, fyzike a najnovšej technike v 3D snímkovaní, radaroch atď. Chcem byť vždy opretý o čísla, tabuľky a dáta, až z nich potom odvodzujem fascinujúci, ale uveriteľný historický príbeh.

M. B.: A ešte na záver, aj s ohľadom na Vaše skúsenosti zo zahraničia, čo by prospelo postaveniu vedcov na Slovensku a propagácii našej vedy a techniky?

M. KOVÁČ: Moja odpoveď je jednoduchá: peniaze. Naša veda je dlhodobo podvyživená, granty VEGA sú smiešne nízke a čo i len v porovnaní so susedným Českom (o západných krajinách radšej pomlčím) sú naše možnosti zlomkom z toho, čo je inde štandardom. Môj výskum funguje len vďaka peniazom zo súkromnej sféry, nie vďaka štátu. Je treba obdivovať každého, kto niečo na medzinárodnom poli za týchto okolností dokáže.  

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. 

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

CV prof. Mgr. Milana Kováča, PhD.

Fotozdroj: uniba.sk

Súvisiaci článok publikovaný vo Vedeckom kaleidoskope: Veda v CENTRE: Mayské konce sveta

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR