Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

K. Horáková: Máme vo vlastných rukách ako sa cítime a koľko energie sa v nás skrýva 

 
prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc. 

Mikrobiologička, odborníčka na ochranu zdravia a zdravý spôsob života prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., dlhé roky pôsobila na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde dodnes prednáša na Univerzite tretieho veku. Je neúnavnou popularizátorkou zdravej výživy. Jej doménou v ostatnom čase sa stala vedecky podložená kombinovaná strava (známa ako oddelená strava) a očista organizmu, o čom píše aj vo svojich knihách. Viedla slovenský výskumný tím v rámci spolupráce na medzinárodných projektoch Európskej únie v oblasti vývoja imunotestov, ktorými sa zisťuje neškodnosť potravín.

V rámci popularizácie vedy a techniky bude prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., dňa 25. 10. 2012 o 17.00 hod. hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré pod názvom Veda v CENTRE už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Centre vedecko-technických informácií SR. Pri tejto príležitosti sme ju požiadali o rozhovor. 

M. Bartošovičová: Pani profesorka, mohli by ste stručne a populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky na tému: Zdravie a vitalita až do vysokého veku?

K. HORÁKOVÁ: Geneticky máme naprogramovanú dĺžku života iba z 30 percent, zvyšných 70 percent závisí od nášho štýlu života. Vo vlastných rukách teda máme to, ako sa cítime a koľko energie sa v nás skrýva. Pritom zdravá výživa zohráva významnú úlohu, podmieňuje našu existenciu a kvalitu života už od kolísky. Jednostranná, nevyvážená strava, zanesené telo nestráveným odpadom a toxickými látkami či nevedomé znehodnotenie potravín nesprávnou kuchynskou úpravou alebo skladovaním ovplyvňujú príjem výživných látok. Ak sa nepriaznivé podmienky následkom nezdravého stravovania vytvárajú dlhší čas, môže to viesť k autointoxikácii a celému komplexu ochorení. Cieľom prednášky je ukázať, ako sa dá tomu predísť a zachovať si vitalitu a zdravie do vysokého veku. Oboznámiť so zásadami zdravého stravovania, prečo nemiešať potraviny s rozdielnym časom trávenia a rozdielnymi požiadavkami na tráviace šťavy, ako zabrániť hnilobným a kvasným procesom v črevách, ako získať viac energie. Oboznámi s najnovšími vedeckými údajmi a poznatkami o vzťahu medzi diétou a  zdravím. Na záver sa dozvieme, čo je tajomstvom pevného telesného a duševného zdravia do vysokého veku.

M. B.: Čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium mikrobiológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave?

K. HORÁKOVÁ: Mikrobiológia ma zaujímala už počas štúdia na gymnáziu a rozširovala som si poznatky svojho záujmu čítaním kníh a rôznych publikácií. Čím ďalej som objavovala aký je zaujímavý svet mikróbov, verila som, že hlbšie do tejto oblasti preniknem štúdiom na Lekárskej fakulte. Avšak pred podaním prihlášky som začala chodiť do biologického krúžku na Prírodovedeckú fakultu UK. Tu som sa dozvedela, že sa v rámci vedného odboru otvára aj špecializácia Mikrobiológia. Presvedčila som sa, že štúdiom na tejto fakulte získam široké biologické poznatky a verila som, že po jej skončení sa uskutoční moja túžba robiť raz vedecký výskum s mikrobiologickým zameraním. 

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

K. HORÁKOVÁ: Kľukatá. Pôvodne som sa profesionálne chcela venovať hudbe. Moja mama sa nevedela zmieriť, že obe jej deti si vybrali toto povolanie. Preto som ju požiadala, aby sa išla poradiť s mojou obľúbenou profesorkou Skupenovou fyziky a matematiky. Mala silné umelecké cítenie, prekrásne hrala na husliach a nádherne maľovala. Ona ma dobre poznala a bola som odhodlaná jej odporúčanie rešpektovať. Navrhla, aby som si vybrala vedeckú dráhu, hudba nech je mojím koníčkom. Retrospektívne môžem konštatovať, že ma dobre  vystihla. Tak namiesto Konzervatória som pokračovala v štúdiu na gymnáziu. V druhom ročníku na Prírodovedeckej fakulte ako študentská vedecká sila som sa dostala „pod patronát“ vedúceho Katedry technickej mikrobiológie a biochémie Chemickej fakulty SVŠT k profesorovi Pavlovi Nemcovi, ktorý významne ovplyvnil celú moju vedeckú kariéru. Bol mojím vedúcim diplomovej práce  (neskôr doktorandskej) a po skončení štúdia som nastúpila k nemu na katedru ako asistentka. Zapadla som do vynikajúceho kolektívu odborníkov ako spolupracovníčka, menovite k Ing. Ľudovítovi Drobnicovi (v neskorších rokoch bol menovaný profesorom), ktorý ma zasvätil do tajov výskumnej práce. Postgraduálny štúdijný pobyt na Albertskej univerzite v Kanade (pod vedením vedúceho Department of Microbiology profesora W.E. Razzela a potom pod vedením profesora A.R.P. Patersona, vedúceho McEachern Laboratory Department of Biochemistry), podstatne ovplyvnil moju ďalšiu vedeckú cestu.

M. B.: Ktoré zo svojich pracovných úspechov považujete za najvýznamnejšie?

K. HORÁKOVÁ: Počas 44 rokov pedagogicko-výskumnej práce ťažko mi je poukázať na najvýznamnejšie. Určite som hrdá na ocenenia, publikácie v špičkových vedeckých časopisoch, realizačné výstupy a nie na poslednom mieste na mojich diplomantov a doktorandov. V ostatných rokoch tie, ktoré na základe mojich rád prispeli k nadobudnutiu a upevneniu zdravia mnohých mojich čitateľov a poslucháčov.

M. B.: Kedy ste prišli na myšlienku vydať svoju prvú knihu zameranú na stravovanie a čo Vás k tomu podnietilo? 

K. HORÁKOVÁ: V zrelom veku som sa zoznámila s diétou oddelená strava a jej pozitívny vplyv na  zdravie a hmotnosť som si overila na vlastnej koži. Silným podnetom na písanie o tejto problematike bolo tvrdenie, s ktorým som sa nevedela zmieriť, že žena po pôrode či v rokoch zvyčajne musí mať nadváhu. Pobádali ma i moji známi, aby som svoje skúsenosti publikovala. Navyše veľkú radosť som mala z vlastného úspechu a o tento vynikajúci pocit som sa chcela podeliť aj s ostatnými ženami. Tak som v roku 1997 začala písať seriál o oddelenej strave, očiste organizmu a o zdravom životnom štýle vôbec v časopise Ženský magazín. Články mali neočakávaný ohlas u čitateľov a na ich podnet ma redakcia požiadala, aby som napísala knihu Oddelená strava. Po jej uverejnení prebehla v časopise anketa, z ktorej vyplynul široký záujem poznať čo najviac o správnej výžive najmä preto, lebo získané poznatky z mojich článkov a knihy blahodarne účinkovali nie len na znižovanie hmotnosti, ale aj na celkový zdravotný stav čitateliek a čitateľov. A tak postupne nasledovali ďalšie knihy. 

M. B.: Veľký záujem o Vaše publikácie Vás určite teší. Pripravujete niečo nové?

K. HORÁKOVÁ: Áno, veľmi ma to teší. Podnecuje ma stále hlbšie sa venovať štúdiu výživy a jej vplyvu na zdravie človeka. Na základe výziev mnohých čitateliek mojich posledných kníh ma vydavateľ presvedčil, aby som po 14. rokoch inovovala knihy s tematikou oddelená strava, doplnila ich o svoje najnovšie poznatky a skúsenosti a opäť ich uviedla na trh. A tak v týchto dňoch vychádza prvá zo štyroch pripravovaných kníh na túto tému Oddelená strava – recepty a diéty.

M. B.: Ako hodnotíte popularizáciu vedy na Slovensku a čo by ste navrhli na jej skvalitnenie?

K. HORÁKOVÁ: Síce vychádza veľa populárno-vedeckých kníh, ale väčšina je od zahraničných autorov, niekedy aj s mylnými, resp. zastaranými názormi. Je to tým, že často sú autormi publicisti, nedisponujúci dostatočnými odbornými znalosťami. Vydavateľstvá by mali venovať viac pozornosti a kriticky pristupovať pri ich výbere.

Pokiaľ ide o širokú popularizáciu výsledkov slovenskej vedy je sporadická, nepostačujúca a neodráža skutočnosť. Je odrazom financovania vedy vôbec a nášho vzťahu k novým vedeckým poznatkom. V ostatnom čase možno zaznamenať určité zlepšenie aj v médiách. Opäť ale ide skôr o koprodukčné programy a nie o pôvodné diela. Verím, že postupne sa vybuduje aj u nás pravidelnosť v popularizácii vedeckých poznatkov pre širokú verejnosť, podobne ako to prezentuje napríklad Vedecká kaviareň. V tomto smere už dlhé roky sa snažím prispieť aj ja svojou troškou.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto archív prof. K. Horákovej

Súvisiaci článok: Veda v CENTRE: Zdravie a vitalita až do vysokého veku

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR