Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Park tmavej oblohy Poloniny 

 
logo Parku tmavej oblohy Poloniny 

V rámci Týždňa vedy a techniky a pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity bol 3. decembra 2010 vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny na základe memoranda partnerských organizácií:

• Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
• Správa NP Poloniny
• Slovenský zväz astronómov amatérov
• Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
• Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
• Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Poslanie

Poslaním  Parku tmavej oblohy Poloniny je informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať prírodne tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením.

Poloha

Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny, ktorý sa okrem iného vyznačuje aj tým, že má  výnimočne malú hustotu osídlenia. Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. Národný park leží na hranici s Poľskom a Ukrajinou. Z hľadiska svetelného znečistenia je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku. Prirodzená nočná tma a nočné biorytmy všetkých živých organizmov sú najmenej narušené. Aj vďaka tomu je na území  Národného parku mimoriadna koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Parkom tmavej oblohy prechádza 49. rovnobežka. Nad hrádzou vodnej nádrže Starina sa nachádza vyhliadka a pod ňou informačná tabuľa Parku tmavej oblohy Poloniny.
Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny (29 805 ha), jeho ochranným pásmom (10 973 ha) a katastrálnym územím obcí Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová (7 741 ha). Celková výmera Parku tmavej oblohy Poloniny je 48 519 ha. Hranice oblasti parku sú vyznačené na mape.

Mapa NP Poloniny
 

Zdroje a fotozdroj:

Leták

Tlačová správa

Zachráňme noc

Park tmavej oblohy Poloniny

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR