Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Najväčší vedecký projekt v histórii. Sú pri tom i Slováci. 

 
Vedúci projektu LHC 
Foto z videa: Aktualne.sk

Dňa 10. septembra 2008 bol v Európskom laboratóriu pre fyziku častíc (CERN) v  Ženeve uvedený do prevádzky urýchľovací komplex Large Hadron Collider (LHC). Zariadenie bude urýchľovať protóny na rekordnú energiu 7 TeV (1012  eV).

CERN je najvýznamnejšou vládnou medzinárodnou organizáciou pre výskum v oblasti štruktúry hmoty. Bola založená v roku 1954 a v súčasnosti združuje 20 európskych krajín. Slovenská republika je členom CERN od roku 1993 a  garantom spolupráce medzi SR a CERN  je Ministerstvo školstva SR.

CERN predstavuje svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Ich skúmanie si vyžaduje obrovské investície do mamutích zariadení -
urýchľovačov častíc na veľmi vysoké energie a do komplikovaných detekčných zariadení, ktoré presahujú možnosti i veľkých vyspelých krajín. Toto predurčilo CERN stať sa vzorom veľmi efektívnej medzinárodnej spolupráce.

 LHC
Prierez Veľkým hadronovým urýchľovačom pod hranicou medzi Švajčiarskom a Francúzskom: Modrou farbou je označený 27 kilometrov dlhý podzemný kruhový tunel pre urýchľovanie častíc. Šedou je zobrazená trubica na prívod častíc do urýchľovača. Autor: CERN
Fotozdroj: Aktualne.sk
Vedci spustili urýchľovač, ktorý napodobní Veľký tresk
Obvod podzemného tunela, v ktorom je umiestený urýchľovač LHC, je 27 km. Je to najväčší stroj na svete, navyše vybavený špičkovou technikou, ako je napríklad 1 600 obrovských supravodivých magnetov. Teplota vnútri magnetov dosahuje -271°C, čo je  len 1,9 stupňa nad absolútnou nulou.

LHC je už teraz miesto s najnižšou teplotou vo vesmíre.  Pracuje ako „collider" (protibežné zväzky). Okrem protónov budú v ňom urýchlené aj atómové jadrá, a tak bude možné študovať zrážky protónov s protónmi, protónov s jadrami alebo jadier s jadrami.

Na budovaní jeho dvoch detektorových komplexov ATLAS a ALICE sa úspešne podieľajú aj skupiny fyzikov a inžinierov z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach.  Ich súčasné aktivity sa koncentrujú na prípravu náročných prostriedkov na analýzu obrovských kvánt údajov, ktoré budú experimenty LHC produkovať.

Vedecký výskum na experimentálnych zariadeniach urýchľovača má prispieť  k hlbšiemu pochopeniu toho, ako je náš svet usporiadaný na základnej úrovni, a tiež toho, ako sa vyvíjal náš vesmír v prvých okamihoch po svojom vzniku.

Niekoľko fyzikov v minulosti vyslovilo názor, že v novom urýchľovači môže vzniknúť mikroskopická čierna diera, akú zatiaľ poznáme iba vo vesmíre. Tá má takú silnú gravitáciu, že do seba vtiahne všetku hmotu v okolí, a to vrátane svetla a fotónov. Stanovisko vedeckého vedenia laboratória CERN-u však riziko vzniku nebezpečnej čiernej diery v urýchľovači odmieta.

Spustenie veľkého hadrónového urýchľovača častíc (LHC) sprevádzali oslavy, ale i problémy s transformátorom chladiaceho systému, ktorý prestal fungovať už 11. septembra 2008. Po jeho výmene a následných ďalších kontrolách sa však ukázalo, že problém je rozsiahlejší a najväčší urýchľovač častíc na svete je poškodený viac než sa predpokladalo a ostane mimo prevádzky najmenej dva mesiace.


Zdroj:
MŠR SR -
Spustenie urýchľovača Large Hadron Collider
Aktualne.sk - Vedci spustili urýchľovač, ktorý napodobní Veľký tresk
Aktualne.sk - Pokusy sa na čas zastavia. Urýchľovač je poškodený

Fotodroj:
Aktualne.sk

Video:
Spustili urýchľovač častíc. Vznikne čierna diera v Európe?

Publikovala: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR