Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Lepší prístup k vedeckým článkom na internete 

 
open access ilustračný obrázok 

Európska komisia spustila v auguste online pilotný projekt, v rámci ktorého poskytne voľný online prístup k  vedeckým článkom uverejňujúcim výsledky výskumu financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ. Výsledným efektom bude lepšie a rýchlejšie využitie informácií týkajúcich sa inovácií alebo novších objavov.
Ide predovšetkým o prioritné oblasti, akými sú oblasť zdravia, energetiky, životného prostredia a informačných a komunikačných technológií, výskumná infraštruktúra, veda v  spoločnosti.

Znamená to, že články uverejňujúce závery výskumu financovaného z prostriedkov 7. rámcového programu EÚ budú voľne prístupné komukoľvek, a to bezplatne. Nestanú sa však dostupnými okamžite, ale až po 6 alebo 12 mesiacoch od ich prvého publikovania.

Otvorený prístup k výsledkom európskeho výskumu by mal vzbudiť záujem aj medzi súkromnými firmami. Tie by nové poznatky a inovácie mohli využiť v záujme rýchlejšej aplikácie výsledkov výskumu v praxi, pretože v  tomto smere Európa najviac zaostáva v porovnaní s  USA.

Zdroj : Science and Society: Open access pilot in FP7

Fotozdroj :  Open access pilot in FP7


Preložila M. Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR