Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Vedecký kaleidoskop > Písali našu históriu > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Vedecký kaleidoskop > Písali našu históriu
 

 Písali našu históriu

logo STV 1
Zomrel známy slovenský historik M. Zemko
18. 9. 2013
Vo veku 69 rokov zomrel významný slovenský historik Milan ZEMKO.(Televízna stanica STV 1, 13. 09. 2013)
Ambrózy Migazzi
Dr. Štefan Ambrózy – zakladateľ Arboréta Mlyňany
19. 8. 2013
Dňa 31. augusta 2013 si pripomenieme 80 rokov od úmrtia významnej osobnosti – dendrológa a zakladateľa Arboréta Mlyňany, grófa Dr. Štefana Ambrózyho.
Ján Jessenius
Ján Jessenius
8. 7. 2013
Preslávil sa ako lekár, ktorý vykonal prvú pitvu pred 413 rokmi v Prahe – na dvore cisára Rudolfa II. Pitval obeseného zločinca.
Peter Danišovič, storočný
Autor viacerých vodných diel na Slovensku — Peter Danišovič
14. 6. 2013
Prof. Ing. Dr. techn. Peter Danišovič, Dr. h. c. je spoluzakladateľom prvej slovenskej polytechniky, vynikajúci pedagóg, vedec a nestor v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby na Slovensku. Pripomíname si 106 rokov od jeho narodenia.
prof. Ing. Štefan Bella
Štefan Bella ─ spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska
23. 5. 2013
Pred 133 rokmi sa narodil prof. Ing. Štefan Bella, hydrotechnik, akademik ČSAV, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska. Bol aj pri zrode Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT).
Mária Bellová
Mária Bellová ─ prvá slovenská lekárka
16. 4. 2013
Tento rok uplynie 40 rokov od smrti prvej slovenskej lekárky.
Ľ. Valach
Ľudovít Valach – priekopník klinickej onkológie
18. 3. 2013
Profesor MUDr. Ľ. Valach patril u nás medzi prvých, ktorí dôsledne zavádzali biologické žiarenie do liečby zhubných nádorov, najmä rakoviny a je priekopníkom onkológie na Slovensku. Pripomíname si v marci tohto roku jeho 120 narodeniny.
1 - 7 Next
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR