Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zomrel známy slovenský historik M. Zemko 

 
 

(13. 09. 2013; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 13/28; R)

Moderá tor: „Vo veku 69 rokov zomrel významný slovenský historik Milan ZEMKO. Jeho príspevky k témam novodobých slovenských dejín, odborný a triezvy pohľad aj na problematické obdobia našej histórie radi využívali médiá. So Slovenským rozhlasom a televíziou spolupracoval na viacerých programoch. Podľa našich informácií bola príčinou úmrtia Milana ZEMKA cievna príhoda."

Redaktor: „Milan ZEMKO sa vo svojom výskume zameriaval na politické dejiny Slovenska a Československa v medzivojnovom období. V Slovenskej akadémii vied pôsobil ako samostatný vedecký pracovník."

Milan ZEMKO, historik (Večer pod lampou): „Platí to staré (...) čiže treba dostať sa do situácie, kde máš ukázať, že či naozaj si tým zrelým a schopným postarať sa o seba, nestáť stále na tých pozíciách vyčkávacích, však uvidíme, ako to dopadne."

Redaktor: „Milan ZEMKO sa narodil v Čiernom Balogu. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde istý čas aj vyučoval. 5 rokov bol členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1990 až 1992 pôsobil aj ako podpredseda Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu."

Peter KUKUMBERG, prednosta II. neurologickej kliniky UN Bratislava: „Bol to človek mimoriadne vzácnych, ľudských a odborných kvalít. Osobne by som vyzdvihol hlavne jeho historické korektné postoje, ktoré zaujímal v novinách, v médiách."

Pavel SCHWARZ, autor Tematických rozhovorov s M. Zemkom: „Napriek tomu, čo si musel prežiť v období radostnej perspektívy socializmu, kedy robil kukučku na Šumave a podobné veci, tak napriek tomu zostal veľkorysým človekom, ktorý dokázal hovoriť o histórii spôsobom povedal by som konštruktívnym. On dokázal všetky historické javy zaradiť do celkovej spoločenskej atmosféry."

Redaktor: „Milan ZEMKO napísal mnoho odborných štúdií a niekoľko kníh. Za vedecko-popularizačnú činnosť dostal v roku 1993 cenu Slovenskej akadémie vied."

M. ZEMKO: „Ja nikdy som, aj keď som publikoval, aj keď som sa vyslovoval verejne, nikdy som nehovoril o tom, že treba skončiť s českým útlakom. Mne čo prekážalo na tomto zväzku väčšieho a menšieho bol práve spôsob, ako sa často ten menší, čiže my Slováci, ako sme sa prejavovali."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MI)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR