Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ľudovít Valach – priekopník klinickej onkológie 

 
Ľudovít Valach 
Profesor MUDr. Ľ. Valach patril u nás  medzi prvých, ktorí dôsledne zavádzali biologické žiarenie do liečby zhubných nádorov, najmä rakoviny a je priekopníkom onkológie na Slovensku. Pripomíname si v marci tohto roku jeho 120 narodeniny.

Narodil sa 18. marca  1893 v Skalici. Lekársku fakultu začal študovať v Budapešti, potom v Prahe. Štúdiá dokončil  na novozaloženej bratislavskej univerzite v r. 1920. Bol medzi prvými absolventmi LFUK  (Lekárskej fakulty Univerzity Komenského), ktorý bol promovaný za doktora medicíny. Riadnym profesorom sa stal v r. 1939.

 O rok neskôr začal pracovať na internej klinike prof. Hynka, prvého rektora UK, ako klinický asistent. Aby zvýšil svoju odbornú a vedeckú kvalifikáciu absolvoval študijné pobyty v Prahe, Londýne, Amsterdame,  Bruseli a v Berlíne.  Ako röngenológ – internista sa zameriaval na röngenovú diagnostiku dutiny hrudnej a brušnej. Neskôr sa jeho záujem začal sústreďovať aj na fyziológiu a patológiu žlčníka. Po získaní docentúry sa jeho odborná a vedecká orientácia zameriava viac na  terapeutické využívanie röngenového a najmä rádiového žiarenia. Zameral sa  v tomto smere na terapeutickú problematiku zhubných nádorov, predovšetkým kožnej a gynekologickej rakoviny.
Bol zakladateľom Spoloku slovenských medikov a stal sa jeho prvým predsedom. Bol tiež predsedom Slovenskej protirakovinovej spoločnosti a funkcionárom Slovenskej lekárskej komory.

Ľ. Valach vytrvalo a sústavne upozorňoval, že do liečby treba zapojiť aj žiarenie, až napokon sa mu podarilo presvedčiť profesorský zbor LFUK  o potrebe vybudovať rádiologickú kliniku. Nový Rádioterapeutický ústav sídlil na Špitálskej ulici v Bratislave a Ľ. Valach sa stal jeho riaditeľom.

Ako 48-ročného ho operovali  a zistili mu rakovinu hrubého čreva, ako dôsledok agresívneho žiarenia v exponovanom pracovnom prostredí, v ktorom 25 rokov pôsobil.
Prof. MUDr. Ľudovít Valach zomrel 1. mája r. 1941. Na Slovensku patrí k zakladateľom rádioterapie.
Najbližšie k jeho činnosti má najmä jeho kežmarský rodák
prof. MUDr. Vojtech Alexander.

 pôvodna budova Rádioterapeutického ústavu na Špitálskej ulici v Bratislave
 
Zdroj a fotozdroj:

TIBENSKÝ, J. – PŐSS, O. a kol. 1999. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 3. Bratislava: AEP1999. ISBN 80-88880-34-3 (Ľudovít Valach, str. 110 – 112)
Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:
Prvý röntgenológ na Slovensku – prof. Vojtech ALEXANDER 

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR