Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Dr. Štefan Ambrózy – zakladateľ Arboréta Mlyňany 

 
Dr. Štefan Ambrózy-Migazzy 

Arborétum Mlyňany založil v roku 1892 veľký milovník prírody, nadšenec, uhorský šľachtic a právnik Dr. Štefan Ambrózy-Migazzy. Z dendrológa-amatéra sa postupom rokov vypracoval na veľkého znalca drevín. Gróf Dr. Štefan Ambrózy (Ambrózy István) sa narodil v Taliansku (Nizza), 5. marca 1869, kde bola ich rodina na liečebnej dovolenke. Jeho rodina pochádzala z obce Tana (dnes Tanakajd), zo Železnej stolice (Vasvármegye) v západnom Maďarsku. Jeho rod získal 15. júla 1601 šľachtický titul a erbovný list od Mateja II.

Po absolvovaní strednej školy vo viedenskom Tereziáne vyštudoval právo na univerzite vo Viedni a v Budapešti. Rastlinám sa venoval už od mladosti, usilovne študoval botaniku. Jeho záujem o vždyzelené dreviny podporili jeho časté cesty po južnej Európe.

 V roku 1892 sa ako 23 ročný oženil s Antóniou Migazzi zo Zlatých Moraviec, po ktorej prevzal prímenie. Ambrózy-Migazzi získal časť mlynianskeho veľkostatku (Malonya), ku ktorému prikúpil od grófa Révaya z Tajnej dubovo-hrabový les pri obci Vieska nad Žitavou. Na základe početného sortimetu vždyzelených drevín pochádzajúcich z významných európskych škôlkárskych firiem ako napríklad Rovelli, Hesse, Peter Smith, G. Arends, Simon Louis, Veitch, Späth, Barbier, a G. D. Böhlje vybudoval Arborétum Mlyňany, ktoré bolo zakrátko po svojom vzniku považované za prvý vždyzelený parkový objekt v podmienkach Strednej Európy. Pri budovaní zbierok drevín sa spolupodieľal Jozef Mišák, ktorý bol v Arboréte Mlyňany hlavným záhradníkom.

Ambrózy mal kontakty s významnými osobnosťami politického života v Európe a taktiež s mnohými botanikmi-dendrológmi, s ktorými konzultoval svoje plány v Arboréte Mlyňany (C. K. Schneider, A. Silva-Tarouca, Hozeau de Lehaie, Moesz, Polgár, Gáyer, Rédl). Nie vždy sa však jeho inovátorské zámery stretli s porozumením. Jeho myšlienke introdukcie cudzokrajných drevín do oblasti predhoria Karpát, do oblasti s horúcimi a suchými letami a mrazivými zimami charakteristickými pre vnútrozemia Európy sa všeobecne nedávali veľké šance na úspech, a to vzhľadom na fakt, že mnohé nové introdukované cudzokrajné dreviny, najmä pôvodom z Východnej Ázie, neboli dostatočne aklimatizované a pestovatelia v Strednej Európe sa často stretali pri pokusoch o ich pestovanie so sklamaním.
Ambrózy študoval ekológiu týchto drevín a pri ich pestovaní v nových podmienkach uplatnil tzv. stupňovitú introdukciu – prechodné pestovanie týchto drevín v podmienkach ktoré lepšie zvládali a boli pripravené na postupný presun do extrémnejších oblastí. Naplno využil rozmach introdukcie týchto drevín zo svetoznámych okrasných škôlok v južnej a najmä západnej Európe (Rovelli, Hesse, Peter Smith, G. Arends, Simon Louis, Veitch, Späth, Barbier, G. D. Böhlje a pod.).
 Osobné kontakty s mnohými pestovateľmi v Európe mal aj záhradník Jozef Mišák, ktorý po výzve Ambrózy-Migazziho prišiel pracovať do Arboréta Mlyňany, a napokon zohral významnú úlohu pri zachovaní a zveľadení dendrozbierok po odchode zakladateľa a jeho rodiny v roku 1914, odkedy tu spravoval jeho majetky.
Jozef Mišák bol nadšeným dendrológom a všestranným záhradníkom, pochádzajúcim zo známej záhradníckej rodiny z Hořic v Čechách, v Podkrkonoší, kde sa narodil 7. apríla 1866 ako syn majiteľa sklenárskeho obchodu a zanieteného záhradníka, predovšetkým ovocinára. Odborné skúsenosti získal na záhradníckych cestách v zahraničí, kde navštívil mnohé významné okrasné škôlky a spolupodieľal sa na budovaní viacerých súkromných a verejných záhrad a parkov.

Podrast dubovo-hrabového lesa o rozlohe približne 40 ha v okolí kaštieľa poskytoval vhodnú mikroklímu pre pestovanie vždyzelených drevín – sempervirentov, chránil mladé výsadby pred vysušujúcimi vetrami, poskytoval im polotieň a chránil ich pred silnými mrazmi. Pod heslom Semper Vireo (vždy sa zeleniem, som vždyzelený) na znaku Arboréta Mlyňany s listom cezmíny ostrolistej sa začal originálny projekt introdukcie vždyzelených drevín do nových podmienok, ktorý preslávil samotné arborétum aj jeho tvorcu. Hlavným cieľom oboch nadšencov bolo sústrediť čo najviac cudzokrajných drevín – najmä sempervirentov a dokázať ich životaschopnosť v nových podmienkach.

Arborétum MlyňanyPrvé výsadby sa uskutočnili v bezprostrednej blízkosti kaštieľa a na vybudovaných terasách v roku 1894. Pri rohoch kaštieľa boli vysadené jedince borievky virgínskej (Juniperus virginiana) a v širšom okolí jedince a skupiny cezmíny ostrolistej (Ilex aquifolium). V samotnom parku, na ktorý sa les postupne pretváral, začali dominovať v podraste kultivary vavrínovca lekárskeho (Prunus laurocerasus) a mnohé druhy a kultivary vždyzelených a poloopadavých drevín ako mahónie cezmínolistej (Mahonia aquifolium), rododendronu (Rhododendron sp.), kaliny (Viburnum sp.), dráča (Berberis sp.), skalníka (Cotoneaster sp.), krušpánu (Buxus sp.), zemolezu (Lonicera sp.), bršlenu (Euonymus sp.) a zobu (Ligustrum sp.) spolu s viacerými taxónmi ihličnatých drevín, ktoré preberali funkciu kotrových a doplnkových drevín v parku. V tomto období bol riadnou súčasťou výsadieb aj sortiment viacerých bylín, najmä trvaliek, pre ktoré volali ľudia z okolia Ambrózy-Migazziho Kvetovým grófom.

Medzi rokmi 1905 – 1910 dosiahli výsadby v Arboréte Mlyňany prvý vrchol, ktorý bol utlmený odchodom zakladateľa v roku 1914 a ročnou absenciou Jozefa Mišáka.

Arborétum Mlyňany sa stalo pomere rýchlo v Európe veľmi známym, hlave medzi odborníkmi. V zámorí sa o jeho popularitu postaral aj priateľ Ambrózy-Migazziho, svetoznámy dendrológ Camillo Schneider, ktorý mal kontakty na ďalších významných dendrológov tohto obdobia, Sargentom a Rehderom, oboch zo svetoznámeho Arnold Arboreta pri Bostone. Sám Camillo Schneider bol fascinovaný bohatosťou zbierok drevín, ktorú boli Ambrózy-Migazzi a Mišák schopní sústrediť za pomerne krátke obdobie.
Po odchode Ambrózy-Migazziho z Arboréta Mlyňany v roku 1914 boli zbierky ponechané na starosť Jozefovi Mišákovi. Ambrózy sa vrátil do Tane v Maďarsku. Po krátkom čase, v roku 1922, založil neďaleko odtiaľ, pri obci Kám neďaleko mesta Szombathely Arborétum Jeli, ktoré bolo jeho druhým špecifickým záhradníckym výtvorom a v ktorom si overoval mnohé vtedajšie teórie s introdukciou drevín, popri čom sa opäť vrátil k svojej záľube z detstva – pestovaniu cibuľovín a mnohých iným trvaliek. Bohužiaľ, zákerná choroba, ako aj ďalšie okolnosti mu znemožnili výraznejšie usmerniť vývoj zbierok v tomto arboréte. Zomrel 31. augusta 1933.

V súčasnosti je Arborétum Mlyňany SAV špecializovaným pracoviskom Slovenskej akadémie vied a na počesť jeho zakladateľa sa tu každoročne konajú dendrologické dni.


 

Zdroje a fotozdroj:

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

 Dendrologické dni SAV 2008 (zborník referátov)

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR