Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách 

 
Kampaň na Slovensku 

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách je každoročnou európskou iniciatívou v oblasti verejného zdravia, ktorá sa uskutočňuje 18. novembra.

Jej cieľom je zvyšovať informovanosť o hrozbách antibiotickej rezistencie pre zdravie, ako aj o rozvážnom používaní antibiotík. Najnovšie údaje potvrdzujú, že v Európskej únii stúpa počet pacientov infikovaných rezistentnými baktériami a že antibiotická rezistencia je výraznou hrozbou pre verejné zdravie.

Podľa prieskumu, ktorý uverejnila Európska komisia 15. novembra 2013, sa od roku 2009 znížilo používanie antibiotík u ľudí a zvýšilo sa povedomie verejnosti o tom, že antibiotiká sú pri liečbe vírusových ochorení neúčinné. Túto pozitívnu správu však zatieňujú údaje, ktoré súčasne zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Tie totiž ukazujú, že v Európe sa zvýšil počet multirezistentných, gramnegatívnych baktérií odolných voči karbapenémom – antibiotikám tzv. poslednej línie, ktoré sa používajú pri liečbe infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. EK preto zintenzívňuje svoj boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) financovaním 15 nových výskumných projektov (MEMO/13/996) a vytvorením harmonizovaných pravidiel pre zber údajov o AMR súvisiacej so zvieratami a potravinami (MEMO/13/994).

Antimikrobiálne látky zahŕňajú antibiotiká, ktoré predstavujú základné liečivo humánnej aj veterinárnej medicíny a používajú sa tiež v dezinfekčných, antiseptických a iných hygienických výrobkoch. Vďaka nim sa výrazne zmiernila hrozba infekčných chorôb. Antibiotiká sú nevyhnutným nástrojom medicíny a používajú sa pri postupoch ako transplantácie a chemoterapia.
Baktérie však postupom času získali odolnosť voči antibiotikám. Táto odolnosť sa prejavila pri liečbe nozokomiálnych nákaz, infekcií dýchacích ciest, meningitídy, hnačkových ochorení a sexuálne prenosných infekcií. Rezistentné baktérie sa môžu prenášať zo zvierat na ľudí prostredníctvom potravinového reťazca alebo priamym kontaktom.
Od 90. rokov 20. storočia, odkedy sa AMR považuje za závažné ohrozenie zdravia verejnosti, Európska komisia  iniciovala viacero iniciatív a aktivít v rôznych sektoroch, napr. v oblasti humánnej a veterinárnej medicíny, v sektore potravín a krmív a v oblasti vedeckého výskumu. Akčný plán z roku 2011 je zatiaľ posledným zo súboru opatrení, ktoré EK prijala s cieľom čeliť AMR.

Viac v tlačovej správe EK
 

Zdroj:

Tlačová správa EK

 Fotozdroj:

Kampaň na Slovensku

 (MI)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR