Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zimná škola synchrotrónového žiarenia 

 
 

logo Zimnej školy synchrotrónového žiarenia

Synchrotrónové žiarenie pomáha „vidieť neviditeľné“. Vďaka svojej vysokej žiarivosti a výberu rôznych energií umožňuje realizáciu experimentov na štúdium širokého okruhu problémov fyziky, materiálového inžinierstva, chémie, biológie, farmácie, medicínskych vied a IT technológií.

V nedávnom období (od júla 2008), získali slovenskí vedecko-výskumní pracovníci prístup k jednému z najdôležitejších zdrojov synchrotrónového žiarenia nielen v Európe, ale aj vo svete. Prostredníctvom vytvoreného konzorcia CENTRALSYNC, ktoré združuje Českú republiku, Maďarsko a Slovensko, majú plnoprávnu možnosť realizácie experimentov, ako aj podielu na riadení zariadenia ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) v Grenobli a možnosti vedeckej výchovy doktorandov. To isté sa týka aj novobudovaného zdroja European XFEL (X-ray Free Electron Laser) v Hamburgu.

Cieľom Zimnej školy synchrotrónového žiarenia /Winter School of Synchrotron Radiation (WSSR) je prenos skúseností a znalostí zo skúsených užívateľov smerom k novej generácii výskumníkov. Využije sa pri tom expertíza jednak zahraničných expertov, ale aj domácich odborníkov, ktorí už majú skúsenosti s týmito zariadeniami. Nakoľko účastníci zimnej školy budú z viacerých krajín, výstupom bude popri získaní nových poznatkov aj výmena skúseností medzi odborníkmi z európskeho výskumného priestoru.

WSSR je orientovaná na vzdelávacie prednášky venované základným princípom využivania synchrotrónového žiarenia pre širokú škálu oblastí výskumu (fyzikálne, chemické, biologické, farmaceutické, medicínske, geologické, materiálové vedy). Poskytne informácie o možných experimentálnych technikách, o tom ako sa dá uchádzať o strojový čas a o praktických otázkach organizácie samotných experimentov. Prednášať budú poprední svetoví vedci a odborníci z renomovaných európskych (XFEL, DESY, ESRF, ANKA, PSI) aj amerických (APL) veľkých experimentálnych zariadení.

WSSR je určená mladým výskumným pracovníkom, doktorandom a univerzitným študentom, ako aj všetkým záujemcom o praktické využívanie synchrotrónového žiarenia. Počas WSSR bude možnosť priamej diskusie s predstaviteľmi XFEL a ESRF, v ktorých má Slovenská republika svoje zastúpenie.

Organizácia podujatia je o to dôležitejšia, že Slovenská republika je v súčasnosti predsedníckou krajinou konzorcia CENTRALSYNC. Významným výstupom bude teda propagácia účasti slovenských experimentátorov na špičkových výskumných zariadeniach, jednak pre širokú laickú verejnosť na Slovensku, ale aj pre medzinárodnú odbornú komunitu.

Zimná škola synchrotrónového žiarenia sa uskutoční v termíne od 31. 1. do 4. 2. 2011 v Liptovskom Jáne.

Viac informácií nájdete na adrese: www.nuc.elf.stuba.sk/wssr2011.

Zdroje:

Winter School of Synchrotron Radiation 2011 – stránka Zimnej školy synchrotrónového žiarenia
WSSR 2011 – informačný dokument STU Bratislava

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR