Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2013 

 
 

WSSR 2013

Urýchľovače nabitých častíc sú určené na získavanie extrémne vysokých energií, ktoré sú nevyhnutné na poznanie základných zákonitostí fyzikálnej podstaty nášho sveta. Menej známa je však skutočnosť, že niektoré urýchľovače – synchrotróny – slúžia ako zdroj svetla. Ich svetlo, tzv. synchrotrónové žiarenie pomáha „vidieť neviditeľné“ a tak sa stáva najvýkonnejším mikroskopom, ktorý je v súčasnosti výskumníkom k dispozícii. Je to najmä vďaka jeho unikátnym vlastnostiam, spomedzi ktorých je najdôležitejšou nepredstaviteľne vysoká žiarivosť. Tá umožňuje nazerať a rozpoznávať zloženie najrôznejších materiálov za takých podmienok, ktoré sú nedostupné aj v tých najlepšie vybavených laboratóriách.

Synchrotrónové žiarenie sa uplatňuje na štúdium problémov fyziky, materiálového inžinierstva, chémie, biológie, farmácie, archeológie, medicínskych vied a IT technológií, a tým poskytuje odpovede na celú škálu otázok praktického života. Aká je účinnosť katalyzátorov vo výfukových potrubiach áut? Vieme zabrániť snehovým lavínam? Ako využiť ohromnú pevnosť pavučinového vlákna? Aké batérie sú najvhodnejšie pre kardiostimulátory? Poznáme dôkladne štruktúru proteínov? Chránia uv filtre v skle slnečných okuliarov dostatočne náš zrak? Popri tom slúži toto „svetlo“ na precízne zobrazenie ľudského tela, keď je napríklad schopné odhaliť postupujúce rednutie kostí pohľadom priamo do nich. Získaná informácia je detailnejšia ako tá, ktorú poskytujú konvenčné röntgeny prípadne CT tomografy.

Od r. 2008 majú slovenskí vedecko-výskumní pracovníci aj vďaka uznaniu ich výsledkov prístup ku zdroju synchrotrónového žiarenia (www.esrf.eu ). Udialo sa tak prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC združujúcim ČR, SR a Maďarsko. Kvalitatívne novým a ešte intenzívnejším zdrojom svetla je European XFEL (X-ray Free Electron Laser) (www.xfel.eu ), ktorého stavba sa realizuje v Hamburgu. SR má v riadiacich štruktúrach XFEL významné postavenie, ktoré otvára ďalšie horizonty pre slovenskú vedu a techniku. Na efektívne využitie ponúkaných možností je potrebné dôkladne sa oboznámiť s vlastnosťami týchto zariadení, technickými možnosťami experimentov, no aj s praktickými otázkami ich vykonávania. Počas Zimnej školy synchrotrónového žiarenia sprostredkujú svetovo uznávaní odborníci svoje skúsenosti účastníkom Školy, ktorými sú hlavne mladí vedeckí pracovníci a doktorandi. Prínosom pre Slovenskú republiku bude príprava novej generácie odborníkov schopných využívať tieto jedinečné zariadenia. Vytvorí sa tak báza vedomostí, ktorá posunie rozvoj nových technológií na riešenie praktických problémov každodenného života. Toto je základným predpokladom byť v tesnom kontakte s rozvojom vedy a techniky s následným zvyšovaním životnej úrovne v európskom priestore.

prof. Dr. Marcel MiGLiERiNi
Katedra jadrovej fyziky a techniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave


Viac informácií na stránke podujatia: http://147.175.126.50/conferences/wssr2013/

 Poster

(AO) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR