Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Medzinárodná konferencia EUROMAT 2013 – Sevilla, Španielsko 

 
 

Druhý septembrový týždeň (9. 9. – 13. 9. 2013) patril v španielskej Seville medzinárodnej konferencii EUROMAT 2013 organizovanej Federáciou európskych asociácií pre materiálový výskum (FEMS), ktorej členom je aj Slovensko. Konferencia EUROMAT je jednou z najprestížnejších konferencií v oblasti materiálového výskumu organizovanej na starom kontinente. Od roku 1989 ide v poradí už o 13. stretnutie vedcov a inžinierov z celého sveta, no najmä z európskych krajín. Tento rok sa jej zúčastnilo vyše 2000 delegátov.

Nosným programom konferencie boli prezentácie vedeckých prác z oblastí ako materiály pre informačné technológie, pokročilé kovové, keramické a plastové materiály, pokročilé úpravy povrchov či nové metódy charakterizácie mechanických a fyzikálnych vlastností materiálov. Veľké množstvo prezentovaných prác venovaných nanotechnológiám potvrdzuje trend z posledných rokov. Rovnako populárny je výskum v oblasti pokročilých materiálov, založených na uhlíku, aj keď výskum uhlíkových vlákien, nanotrubiek a grafénu má zrejme svoj vrchol za sebou, no stále sa jedná o oblasť s vysokým počtom nových publikácií.

Stále väčšiu pozornosť si získava oblasť materiálov inšpirovaných prírodou. V tejto oblasti sa výskum zameriava na odpozorovanie konkrétnych stratégií živočíchov a rastlín, ktoré im poskytujú výnimočné funkčné vlastnosti. Jednou z najúspešnejších aplikácií z tejto oblasti, ktorú každý pozná v bežnom živote, je suchý zips, inšpirovaný kvetmi bodliaku.

Svoju, takpovediac, renesanciu prežíva oceľ. Nasvedčuje tomu množstvo príspevkov zo základného výskumu nových druhov ocele. Výskum sa momentálne zameriava na návrh ich kryštalickej mikroštruktúry a využitie jej transformácie počas deformácie. Jedným z cieľov je zvýšenie ich húževnatosti, čo inými slovami predstavuje množstvo energie potrebnej k pretrhnutiu kusu ocele.

Okrem prezentácie vedeckých prác sa ku slovu dostali odborníci, ktorí predstavili svoj pohľad, kam smeruje v Európe výskum v oblasti materiálov. Jeden z dôležitých programov financovania výskumu a inovácií, ktorý štartuje na budúci rok, nesie názov Horizont 2020. Jeho rozpočet je 80 miliárd eur a značná časť tohto rozpočtu bude putovať do materiálového výskumu a inžinierstva, nakoľko inovácie v súčasnosti vo veľkej miere súvisia práve s materiálovým výskumom.

Veľkou témou vo svete je udržateľný rozvoj a materiálové vedy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Na jednej strane sa snažíme vyvíjať stále ľahšie materiály, ktoré sú dostatočne pevné. Príkladmi sú rôzne kompozitné materiály s polymérovou alebo kovovou matricou vystužené keramickými, uhlíkovými či sklenenými vláknami alebo časticami. Na druhej strane sa snažíme nájsť náhradu, alebo aspoň obmedziť množstvo vzácnych prvkov, či prvkov, ktorých získavanie a používanie v materiáloch je veľmi nákladné. Problémom môže byť, že takýto druh výskumu nie je veľmi populárny a články tohto typu nie sú obecne publikované v prestížnych časopisoch ako Nature alebo Science. Na konferencii EUROMAT však zaznelo jednoznačne, že obmedzenie využívania „kritických” prvkov je strategickým cieľom Európy k dosiahnutiu udržateľného rozvoja.

Ku slovu sa dostal aj zástupca Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorý prezentoval pohľad tejto agentúry na ďalší vývoj v oblasti materiálového výskumu. Kľúčovou technológiou z ich hľadiska je tzv. trojrozmerná tlač (v ang. additive layer manufacturing). Táto technológia je už v súčasnosti využívaná v ESA pri výrobe niektorých dielov vesmírnych sond a ponúka kompletne nové možnosti pri návrhu výroby súčastí než pri konvenčných spôsoboch produkcie. Veľkým snom a cieľom pri pohľade do budúcnosti tejto technológie je vybudovanie základne na Mesiaci, využitím materiálov dostupných na mieste a ich transformovanie pomocou 3D tlače do podoby budov. 

Konferencia EUROMAT 2013 poukázala nie len na to, aký pestrý môže byť svet materiálov, ale tiež dôležitosť tohto odvetvia vedy a výskumu na poli inovácií a rozvoja.
Vďaka patrí organizátorom z FEMS a už dnes sa pripravuje ďalšia konferencia, ktorá sa bude konať v roku 2015 v poľskej Varšave.

Václav Pejchal
doktorand na Švajčiarskej federálnej technickej univerzite v Lausanne

 

Medzinárodná konferencia EUROMAT 2013_logo

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR