Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Fóra UNESCO/Paris-Match: podeliť sa o poznatky a najnovšie úspechy vedy 

 
ENESCO logo 

Zámerom UNESCO je v rámci svojich funkcií podporiť vedu a prispieť vo väčšej miere k rozvoju vedeckého poznania. Vedecké fóra UNESCO, z ktorých prvé sa konalo v roku 2003, zodpovedajú tomuto cieľu, pretože podnecujú výskum a podporujú šírenie vedeckých poznatkov medzi širokou verejnosťou, pričom združujú v diskusiách mnohých medzinárodne uznávaných vedcov.

Vedecké fóra UNESCO organizované v spolupráci s týždenníkom Paris Match si zaistili medzinárodnú publicitu, čo umožnilo organizácii UNESCO informovať verejnosť o dôležitosti podpory vedy slúžiacej ľudstvu, ako aj zoznámiť ju s pokrokom vo výskume a s novými liečebnými postupmi.

Prvé fórum sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a týkalo sa rakoviny prsníka, druhé bolo venované AIDS v rámci Medzinárodného dňa AIDS. Témami tretieho a štvrtého fóra boli nové zbrane v boji s kĺbovými ochoreniami a pokrok vo vedeckom výskume rakoviny.

Dňa 16. septembra 2008 sa bude v Paríži konať V. vedecké fórum UNESCO na tému Dlhovekosť a kvalita života : najnovšie poznatky ako zostať dlhšie mladý. Zúčastní sa ho 14 významných svetových vedeckých odborníkov na chorobné zmeny spojené so starnutím. Pomôžu širokej verejnosti získať prehľad o prostriedkoch, ktoré má k dispozícii, aby mohla spomaliť určité procesy starnutia, aby zabránila ich naštartovaniu či rozvinutiu choroby spojenej s vekom, prípadne sa  vyhla problémom, ktoré sa často vyskytujú po päťdesiatke a  sú zodpovedné za následky závažným spôsobom poškodzujúce kvalitu tohto druhého „polčasu“ života človeka.

Zdroje:
Portál UNESCO
Mairie7.paris.fr
Fotozdroj: Portál UNESCO
 
Spracovala a preložila Ľubica Fordinálová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR