Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Celosvetová akcia – Týždeň mozgu 2009 

 
Týždeň mozgu - logo 

Týždeň mozgu je v súčasnosti medzinárodnou celosvetovou akciou, ktorá sa koná každý rok v marci. V tomto roku to bude v týždni od 16. do 22. marca.

Brain Awareness Week –
BAW (Týždeň uvedomenia si mozgu) je originálny anglický názov Svetového týždňa mozgu, ktorý je sériou akcií organizovaných na celom svete s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a zvýšiť povedomie o tomto riadiacom orgáne ľudského tela.

BAW sa uskutočnil po prvý raz v USA v roku 1996 vďaka spoločnej iniciatíve medzinárodnej odbornej Spoločnosti pre neurovedu (
Society for Neuroscience) a neziskovej organizácie Dana Aliancie pre iniciatívy týkajúce sa mozgu (The Dana Alliance for Brain iniciatives), ktorá združuje vyše 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu. Odvtedy sa akcia rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa viac než 1875 partnerských organizácií, ako sú vedeckovýskumné centrá, univerzity, renomované zdravotnícke zariadenia, organizácie zastupujúce záujmy pacientov, stredné školy a mnohé iné profesijné organizácie.

Týždeň mozgu je akciou, ktorá sa prezentuje pestrou paletou rôznych typov aktivít (prednášky, informovanie cez médiá, návštevy laboratórií, výstavy zamerané na dôležitosť neurovied a mozgu a mnohé iné) zameraných nielen na zvýšenie povedomia o pokrokoch vo výskume mozgu, ale v širšom kontexte na šírenie informácií o mozgu vo forme prístupnej laickej verejnosti.

Na Slovensku výskum ľudského mozgu patrí medzi najatraktívnejšie oblasti modernej biomedicíny. Zatiaľ čo 20. storočie prinieslo rozhodujúci pokrok v pochopení základných genetických princípov, ktoré následne viedli k rozlúšteniu genetického kódu človeka, prioritou výskumu v 21. storočí sa stal ľudský mozog.

Výskumu mozgu na Slovensku sa venuje Neuroimunologický ústav SAV,  ktorý sa stal hybnou silou v oblasti neurovied na Slovensku. Jeho riaditeľ profesor Michal Novák opísal v  roku 2004 študijný odbor Neurovedy a následne  ho Ministerstvo školstva SR zaradilo do sústavy študijných odborov. Vďaka tomu sa otvorili celkom nové možnosti pre čerstvých absolventov slovenských univerzít zapojiť sa do výskumu ľudského mozgu a získať odborné vzdelanie v oblasti neurovied.
Neuroimunologický ústav je aj hlavným koordinátorom Centra excelentnosti pre výskum ľudských neurodegeneračných ochorení, ktoré skúma najzávažnejšie ochorenia ľudského mozgu, akými sú napr.
Alzheimerova choroba či neurodegeneračné tauopátie.  Závažnosť týchto ochorení dokumentuje aj fakt, že každých 7 sekúnd pribudne na svete nový pacient zasiahnutý zhubným neurodegeneračným procesom mozgu charakteristickým pre Alzheimerovu chorobu.

 ľudský mozog
Na Slovensku pôjde v tomto roku o 2. ročník tohto celosvetového podujatia a bude zameraný na ľudský mozog, jeho činnosť, ako aj ochorenia, ich liečbu a najmä prevenciu. V rámci toho bude v Centre MEMORY v Bratislave 19. marca od 9:30 do 17:30 Deň otvorených dverí. Návštevníci zistia, ako si udržiavať mozog v kondícii a môžu absolvovať bezplatné vyšetrenie pamäti. Pre všetkých bude pripravené pexeso, vyrobené špeciálne pre túto príležitosť.

 
Zdroje:
Zoznam zdravotníckych zariadení
Webnoviny.sk 
Neuroimunologický ústav SAV
Fotozdroj:
Society for Neuroscience
Zdravie.sk

Spracovala: Ľubica Fordinálová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR