Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Slávnostné zasadnutie k 20. výročiu členstva SR v CERN 

 
 

Pred 20-timi rokmi sa Slovenská republika stala členom Európskej organizácie pre jadrový výskum, známej pod skratkou CERN, so sídlom v Ženeve. Ide o najvýznamnejšiu medzinárodnú organizáciu pre výskum v oblasti štruktúry hmoty, ktorá sa stala svetovým lídrom v oblasti fyziky elementárnych častíc. V súčasnosti toto najväčšie vedecké laboratórium využíva okolo 11 500 fyzikov z celého sveta. Slovenskí fyzici pracovali v CERN-e počas dvadsiatich rokov na mnohých experimentoch. 

Dňa 25. júna 2013 sa v budove Centra vedecko-technických informácií SR konalo slávnostné zasadnutie k 20. výročiu členstva SR v CERN-e, ktoré organizovali: Výbor pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERN, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Slávnostné zasadnutie sa uskutočnilo za účasti ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, významných zahraničných hostí – zástupcov z CERN-u, ako aj slovenských odborníkov, zapojených do výskumu a experimentov v jednotlivých projektoch. S úvodným príhovorom vystúpil prof. Branislav Sitár.

CERN otvorenie zasadnutia 
Zľava: Branislav Sitár, Fedor Rosocha, Sergio Bertolucci, Dušan Čaplovič, Róbert Szabó, Andrea Danková

 Dušan Čaplovič

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič vo svojom prejave, okrem iného, povedal, že členstvo Slovenskej republiky v CERN-e je významným potvrdením kvality nášho výskumu, úrovne našich vedcov a pracovných oblastí fyziky, vysokých energií, je výsledkom skutočne kvalitnej práce počas desaťročí v tejto oblasti. Spoluúčasť našich vedeckých pracovníkov pri rôznych experimentoch posunuli poznanie ďaleko dopredu. Pripomenul prínos aj ďalších vedných odborov do ekonomiky a priemyslu Slovenskej republiky. Potvrdzujú sa slová Luisa Pasteura, keď povedal, že veda nemá svoju vlasť, ale vedec ju mať musí. Práve vedeckí pracovníci sú na čele podávania rúk spolupráce, vytvárania mierového prostredia na našej planéte.

Uvedomujeme si, že základný výskum vo všeobecnosti, a zvlášť ten, ktorý sa realizuje v CERN-e, je riadiacou silou, doslovne tak priklincovane povedané, vývoja nových technológií a výroby nových zariadení. A to je jeden z kontinuálnych dôvodov, prečo vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne významnou finančnou čiastkou podporujú prácu slovenských experimentálnych tímov v CERN-e. Okrem pokroku základného výskumu nesporne treba oceniť aj ďalšie aktivity v tejto organizácii, napr. aj štipendiá a výskumné pobyty našich študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, letné kurzy študentov univerzít i národný program učiteľov fyziky zo Slovenska v CERN-e. 

V závere svojho vystúpenia poďakoval vedeniu CERN-u, spolupracovníkom v tejto oblasti v zahraničí a našim vedeckým pracovníkom, že tak významne pomáhali šíriť dobré meno Slovenskej republiky. Vyjadril im úctu za dosiahnuté výsledky. Všetkým želal veľa úspechov, podujatiu priateľskú a kooperatívnu atmosféru a médiám zaželal, aby viac informovali o týchto aktivitách.

Minister Dušan Čaplovič odovzdal 12-tim osobnostiam čestné uznania za prínos k spolupráci medzi SR a CERN. Ocenených predstavila p. Andrea Danková.

Čestné uznanie Pri príležitosti 20. výročia členstva Slovenskej republiky v CERN si z rúk ministra Dušana Čaploviča prevzali: 

prof. Sergio Bertolucci, riaditeľ CERN pre výskum
prof. David Charlton, vedúci experimentu ATLAS
prof. Paolo Giubellino, vedúci experimentu ALICE
prof. Christian W. Fabjan (HEPHY Viedeň)

doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach (experiment ATLAS)
Ing. Štefan Molokáč, CSc., ILO CERN
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., bývalý minister školstva Slovenskej republiky
veľvyslanec SR JE MVDr. Fedor Rosocha, delegát SR v Rade CERN, Stála misia SR pri OSN v Ženeve (za MZVaEZ SR)
prof.  RNDr. Branislav Sitár, DrSc., predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN, delegát SR  v Rade CERN, Univerzita Komenského v Bratislave (ALICE)
RNDr. Karel Šafařík, CSc., fyzikálny koordinátor experimentu ALICE v CERN
RNDr. Ladislav Šándor, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach (experiment ALICE)
doc. RNDr. Stanislav Tokár, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave (experiment ATLAS)

 Odovzdávanie cien - Sergio Bertolucci

 Sergio Bertolucci a minister Dušan Čaplovič

 Odovzdávanie cien - David Charlton

 David Charlton

 Odovzdávanie cien - Paolo Giubellino

 Paolo Giubellino

 Odovzdávanie cien - Christian W. Fabjan

 Christian W. Fabjan

 Odovzdávanie cien - Dušan Bruncko

 Dušan Bruncko

 Odovzdávanie cien - Štefan Molokáč

 Štefan Molokáč

 Odovzdávanie cien - Ján Pišút

 Ján Pišút

 Odovzdávanie cien - Fedor Rosocha

 Fedor Rosocha

  Odovzdávanie cien - Branislav Sitár

 Branislav Sitár 

 Odovzdávanie cien - Pavel Šafařík

 Karel Šafařík

 Odovzdávanie cien - Ladislav Šándor

 Ladislav Šándor

 Odovzdávanie cien - Stanislav Tokár

 Stanislav Tokár

  

 Sergio Bertolucci
Prednáša riaditeľ CERN pre výskum Sergio Bertolucci

 Davida Charlton
Prednáša vedúci experimentu ATLAS David Charlton

  

          Paolo Giubellino

          Prednáša vedúci experimentu ALICE Paolo Giubellino

Spracovali: Ing. Alena Oravcová, PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová 

  
 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR