Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Vedecký kaleidoskop > Informačné zdroje > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Vedecký kaleidoskop > Informačné zdroje
 

 Informačné zdroje...

logo Digipédie
Planéta vedomostí
22. 10. 2013
Planéta vedomostí predstavuje prvý veľký projekt digitalizácie vzdelávacieho obsahu v súlade s Koncepciou informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020.
logo UK
Unikátna kniha o potápačskej medicíne
12. 9. 2013
Vedec Univerzity Komenského napísal unikátnu knihu o potápačskej medicíne.
obálka knihy
Neisté vyhliadky žien vo vede
23. 8. 2013
Na súčasnú situáciu žien vo vede sa zamerala nedávno vydaná kniha v Českej republike s názvom Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy.
obálka
Publikácia Gendered Innovations
15. 8. 2013
Európska komisia vydala publikáciu o rodových inováciách a poznatkoch ako prispieva rodová analýza k excelentnosti výskumu.
obálka publikácie She Figures 2012
She Figures 2012
9. 4. 2013
She Figures 2012 je štvrtá publikácia kľúčového súboru indikátorov, ktoré sú potrebné na pochopenie situácie žien vo vede a výskume v EÚ. Zber dát sa uskutočňuje každé tri roky od roku 2003.
STV 1
BRATISLAVSKÉ LEKÁRSKE LISTY
3. 4. 2013
Najstarší vedecký a odborný časopis na Slovensku Bratislavské lekárske listy vychádza nepretržite od roku 1921. Nezastavila ho ani vojna a dnes ho pravidelne citujú zahraničné periodiká. Časopis lekárov ide s dobou. Má aj digitálnu podobu.
logo televízie JOJ PLUS
Nová televízna relácia popularizujúca vedu a techniku
28. 1. 2013
Nezvyčajné otázky a prekvapivé odpovede, svet plný zázrakov. O tom je náučný program televízie JOJ PLUS pod názvom Da Vinci.
obálka malá
Publikácia o významných mineráloch Slovenska
28. 1. 2013
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave v rámci popularizačného projektu Geovedy pre každého vydala v r. 2012 publikáciu Historické a novodobé významné minerály Slovenska, ktorej autorom je Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
obálka malá
Nová kniha o včeľom mede a jeho klinických aplikáciách
11. 1. 2013
Juraj Majtán z Ústavu zoológie SAV sa podujal na editovanie novej knihy s názvom Honey: Current Research and Clinical Applications, (Med: Súčasný výskum a klinické aplikácie), ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Nova Science Publishers (New York, USA).
obálka publikácie-malá
Krátky sprievodca pre účastníkov európskych výskumných projektov
13. 12. 2012
Európska komisia vydala brožúrku ─ sprievodcu, ktorý pomôže účastníkom a koordinátorom európskych výskumných projektov lepšie sa orientovať a využívať skúsenosti ostatných v tejto oblasti.
Logo STV1
Informácií je pre slovenskú vedu dostatok
27. 11. 2012
Na televíznej stanici STV1 odznel príspevok o využiteľnosti vedeckých informácií prostredníctvom voľného prístupu do elektronických zdrojov
obálka
Publikácia EEA ─ Budovanie budúcnosti akú si želáme
14. 11. 2012
Európska environmentálna agentúra (EEA) každý rok vydáva publikáciu Signály. Uvádza v nej stručné príbehy týkajúce sa problematík, ktoré môžu byť v nadchádzajúcom roku zaujímavé pre diskusie v environmentálnej oblasti a pre širokú verejnosť.
Kalifornská akadémia vied - logo
Všetky mravce sveta trojrozmerne
13. 6. 2012
Vedecký tím z California Academy of Sciences (Kalifonskej akadémie vied) vytvoril projekt – internetovú databázu vzorov, záznamov a histórie mravcov, ktorý bude obsahovať ich detailné 3D zábery.
obálka malá
Veda sa musí robiť zodpovedne
7. 5. 2012
Vyšla správa Európskej komisie: Ethical and Regulatory Challenges to Science and Research Policy at the Global Level (Etické a regulačné výzvy pre politiku vedy a výskumu v globálnej rovine).
Parlamentný kuriér_logo
Predpokladom úspešnej vedy sú kvalitné aktuálne informácie
27. 4. 2012
Poslanie Centra vedecko-technických informácií SR priblížil riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
 logo ARRA
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2011
11. 4. 2012
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) vypracovala siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl.
obálka zborníka
Podpora záujmu o meteorológiu a klimatológiu na školách
10. 4. 2012
V minulom roku vyšiel zborník zo seminára pre učiteľov základných a stredných škôl ─ Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní II. Vzduch v pohybe.
náhľad na správu malý
Najrozsiahlejšie hodnotenie svetových univerzít a inštitúcií zameraných na výskum
2. 4. 2012
Najrozsiahlejšie hodnotenie svetových univerzít a inštitúcií zameraných na výskum vyšlo pod názvom SIR World Report 2011 od SCImago Institutions Rankings (SIR).
logo EEA
Nový nástroj EÚ pri tvorbe politiky adaptácie na zmenu klímy
27. 3. 2012
Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani uviedla do činnosti Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy CLIMATE-ADAPT. Platforma bude podporovať vytvorenie vedomostnej základne potrebnej na podporu vytvárania politík v oblasti adaptácie založených na dôkazoch.
PRservis
NR SR: Parlamentná knižnica na webe
8. 3. 2012
Kancelária Národnej rady SR od 8. marca sprístupní verejnosti novú webovú stránku Parlamentnej knižnice. Používatelia na nej nájdu v slovenskom aj anglickom jazyku informácie o činnosti knižnice, o možnostiach vyhľadávania cez on line katalóg Proflib, o knižničných projektoch a ďalších udalostiach.
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR