Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda sa musí robiť zodpovedne 

 
 

 

obálka European Commission
Ethical and Regulatory Challenges to Science and Research Policy at the Global Level 
(Etické a regulačné výzvy pre politiku vedy a výskumu v globálnej rovine)
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2012 ─ 55 pp. ─ 17,6 x 25,0 cm
ISBN: 978-92-79-22275-7

Zodpovedné riadenie vedeckého výskumu a technologických inovácií sa stalo politickou a strategickou otázkou po celom svete. Existujú tvrdenia, že podpora vedy a inovácií je nutná v kontexte revitalizácie hospodárstva, verejného zdravia a národnej bezpečnosti krajín, avšak takáto nespútaná a neregulovaná podpora nemôže ostať bez kontroly a regulácie zo strany spoločnosti. Európska únia  ponúka  pohľad na  vlastné  skúsenosti, ktoré môžu podnietiť diskusie v snahe o realizáciu  zodpovedného výskumu.

Táto správa, ktorá vyšla v tomto roku, bola napísaná skupinou odborníkov z Európy a Spojených štátov amerických  interdisciplinárnym spôsobom. Veda je hlavnou hybnou silou globalizácie. Nemôžeme predpokladať, že etické hodnoty, na ktorých je založený rámcový program Európskej únie sú prijímané aj mimo Európy. Expertná skupina, poverená vypracovaním správy, urobila konkrétne politické odporúčania na tieto dve témy, a to najmä vo svetle nových technológií.

Správa bola uvedená na konferencii Science-in-Dialogue  konanej pod záštitou dánskeho predsedníctva Rady EÚ ─ formou prezentácie Ethical and Regulatory Challenges for S&R Policy (258kb).

 


Zdroj:

Science in Society 

Ethical and Regulatory Challenges to Science and Research Policy at the Global Level 

Spracovala a preložila Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR