Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

She Figures 2012 

 
obálka publikácie She Figures 2012 

She Figures 2012 je štvrtou publikáciou Európskej komisie (nasledujúcou po She Figures 2003, 2006 a 2009) kľúčového súboru indikátorov, ktoré sú dôležité pre správne pochopenie situácie žien vo vede v EÚ.

She Figures poskytujú štatistiku o ženách vo vede od tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania až po trh práce. Zber dát sa uskutočňuje každé tri roky prostredníctvom Direktoriátu pre výskum a inovácie (DG R&I) Európskej komisie a skupiny štatistických korešpondentov Helsinskej skupiny EK.

Žien, ktoré sú  zamestnané vo výskume je stále menšina. Mení sa to? Mení sa ich  rozloženie v rámci rôznych oblastí vedy v priebehu času?
Pokračujú ženy v svojej kariére, aby dosiahli najvyššie pozície?
Pôsobí viac žien v poradných orgánoch alebo vo výskumných organizáciách?
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie zverejnilo štatistiky a ukazovatele o ženách vo vede a výskume, ktoré poskytujú odpovede na vyššie uvedené otázky a ešte viac. Publikácia She Figures 2012 obsahuje najnovšie dostupné údaje o účasti žien pokrývajúcich obdobie od terciárneho vzdelávania k zamestnaniu a ich  výhľad na pracovnú kariéru v rámci  27 členských štátov EÚ a v asociovaných krajinách EÚ.
Tento prehľad je vytvorený v spolupráci s členskými  štátmi EÚ, asociovanými  krajinami EÚ a Eurostatom.

Zdroj:

European Commission
EUR 25617 — She Figures 2012 -– Gender in Research and Innovation
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2013 - 156 pp. - 17,6 x 25,0 cm
ISBN 978-92-79-27642-2

 Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR