Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Publikácia o významných mineráloch Slovenska 

 
obálka 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci popularizačného projektu (APVV LPP-0130-09) Geovedy pre každého  vydala v r. 2012 publikáciu  HISTORICKÉ A NOVODOBÉ VÝZNAMNÉ MINERÁLY SLOVENSKA, ktorej autorom je Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Slovensko patrilo vďaka veľkému množstvu hydrotermálnych žíl a ich pestrému minerálnemu zloženiu k centrám baníctva v Európe aj vo svete. Mineralogické vedy sa vďaka profesorom na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, ktorí nie najlepšie pochopili ich úlohu v poznaní a prognózovaní nerastného bohatstva, vyvíjali oveľa pomalšie ako technické vedy súvisiace s banskou ťažbou. Dôsledkom toho bola nízka úroveň poznania minerálov na Slovensku, ako aj malý počet nových minerálov prvýkrát opísaných z nášho územia. Bolo to aj napriek tomu, že najmä na strednom Slovensku v širšom okolí Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice, ale aj východnejšie v Spišsko-gemerskom rudohorí sú veľmi veľké koncentrácie rudných žíl. Tieto žily poskytovali po celé stáročia množstvo nádherných vzoriek minerálov, ktoré sú ozdobou mnohých svetových múzeí aj univerzitných, či súkromných zbierok.

Kermezit - minerál 

KERMEZIT Sb2S2O – jeden z najkrajších slovenských minerálov tvoriaci nádherné vínovočervené ihlice zoskupené najmä do vejárovitých alebo radiálnych agregátov. Dodnes patria kermezity z Pezinku k najkrajším a najväčším na svete.

Dôkazom, že mineralógia nebola nosnou vedou na preslávenej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici je aj to, že priamo z Banskej Štiavnice, ako jedného z najväčších ložísk striebra v Európe, nebol opísaný dodnes žiadny nový minerál na svete. Na podobných ložiskách, kde sa ťažilo striebro bolo napríklad v Příbrami (ČR) opísaných 6 nových minerálov, Jáchymove (ČR) 34, v okolí Freibergu (Nem.) 11. V okolí Banskej Štiavnice bol opísaný len jeden nový minerál – hodrušit v Hodruši-Hámroch, a aj to až v roku 1972.

Je viacero minerálov, ktoré či už svojou históriou, nejakou významnou fyzikálnou vlastnosťou, veľkosťou alebo morfológiou kryštálov preslávili Slovensko. Mnohé minerály sú významné len z vedeckého hľadiska, vyskytujú sa v mikroskopickej forme a ich veľkosť nepresahuje niekoľko desiatok mikrónov (napr. huanzalait, nuffieldit, eclarit, povondrait, qitianlingit a pod.). Zaujímavé sú napr. svojim ojedinelým výskytom, výnimočným chemickým zložením a pod. Tento príspevok sa však venuje len makroskopicky významným minerálom Slovenska, ktoré sú rozdelené do nasledovných kategórií:
 

 1. typové minerály (minerály prvýkrát opísané z nášho územia),
 2. historicky známe, ale významné najmä v 20. storočí,
 3. novodobé významné minerály (20. ─ 21. stor.),
 4. diskreditované významné minerály a
 5. sporné novodobé minerály.

 

Zdroj a fotozdroj:

Ozlín, Daniel 2012: HISTORICKÉ A NOVODOBÉ VÝZNAMNÉ MINERÁLY SLOVENSKA [cit. 2013-01-28]. 
Dostupné na internete online

Agentúra na podporu výskumu a vývoja ─ APVV

Spracovala M. Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR