Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Publikácia Gendered Innovations 

 
obálka 

Európska komisia vydala publikáciu  o rodových inováciách a poznatkoch ako prispieva rodová analýza k excelentnosti výskumu.
Možno vás prekvapí, ale prieskumy verejnej mienky naznačujú, že ženy sa menej zaujímajú o inovácie ako muži, ale ťažko by toto mohlo byť spôsobené základným rozdielom medzi ženami a mužmi. Vysvetlenie je určite niekde inde: reagujú dnešné novinky naozaj adekvátne na dámske potreby a očakávania? Nie vždy!
Tu je pár príkladov: Výskum pri diagnózach ochorenia srdca sa vykonáva pomocou pacientov mužského pohlavia, a teda symptómy žien sú často nesprávne diagnostikované. Ďalej, testy bezpečnosti vozidiel a skúmanie škodlivých účinkov chemických látok v prostredí na reprodukčné zdravie boli tiež skúmané prevažne u mužov.

S ohľadom na túto skutočnosť už v roku 2011 Európska komisia zriadila skupinu odborníkov v oblasti tzv. gender  inovácií. V tejto skupine sa na výskume podieľalo viac ako šesťdesiat odborníkov z celej Európy, Spojených štátov a Kanady. Odborníci sa rozhodli poukázať na medzery a nedostatky v tejto oblasti a pozreli sa cez konkrétne príklady ako úprava výskumu rozdielov medzi pohlaviami napomáha výskumu.To je dôvod, prečo správa bude mať reálny dopad.
Prípadové štúdie prezentované v tejto správe ukazujú, že tieto rozdiely sa môžu líšiť v čase a naprieč rôznymi sektormi spoločnosti a vyžadujú si osobitnú analýzu.
Publikácia ponúka sofistikované metódy analýzy pohlavia a rodové analýzy pre vedcov a inžinierov. Obsahuje prípadové štúdie, čo sú aj konkrétne ilustrácie o tom, ako tieto  analýzy vedú k novým myšlienkam a excelentnosti výskumu v niekoľkých oblastiach, ako je zdravie a medicína, životné prostredie a zmena klímy, potraviny a výživa, doprava a technologický rozvoj.

Podľa výsledkov uverejnených v správe rodová analýza prispieva k excelentnosti výskumu, stimuluje novú tvorbu vedomostí a technológií, otvára nové možnosti na trhu a príležitosti pre výskumné tímy a výsledky premietajúce sa do nových produktov a služieb.

European Commission
Gendered Innovations – How Gender Analysis Contributes to Research
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2013  137 pp. 17.6 x 25 cm
ISBN 978-92-79-25982-1

 

Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Zdroj:

Gendered Innovations – How Gender Analysis Contributes to Research

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR