Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Podpora záujmu o meteorológiu a klimatológiu na školách 

 
Zborník zo seminára 

V minulom roku vyšiel zborník  zo seminára pre učiteľov základných a stredných škôl  

   Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní II. Vzduch v pohybe.

Seminár mal za cieľ podporiť na školách záujem o amatérsku meteorológiu a klimatológiu a ukázať, aké výchovno-vzdelávacie prostriedky a metódy možno vo vyučovaní použiť, aby sa vyučovanie  nielen meteorológie,  stalo v školách pre deti zaujímavé a príťažlivé.

Príspevky možno rozdeliť na tie, ktoré prezentujú vyučovanie pomocou experimentov, druhú skupinu tvoria príspevky zamerané na prácu s meteorologickou staničkou a na interpretáciu meteorologických meraní a tretiu skupinu tvoria prezentácie zahrnutia meteorológie a klimatológie do vyučovania geografie.

Zborník obsahuje dvadsaťšesť príspevkov. Vychádza vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV, ktorá v rámci projektu LPP-0247-09 Meteorológia pre verejnosť podporila aj realizáciu prezentovaného vyučovania meteorológie.
Seminár zorganizovali pracovníci oddelenia Fyziky atmosféry Geofyzikálneho ústavu SAV zo Starej Lesnej.
Organizátori dúfajú, že seminár bol podnetným a inšpiratívnym podujatím, ktoré prispeje k skvalitneniu vyučovania a k tomu, aby sa vyučovanie prírodných vied stalo atraktívnym tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov základných a stredných škôl.

Publikáciu vydal Geofyzikálny ústav SAV, ISBN 978-80 -85754-23-0
Editor: Dr. Anna Pribullová, Meteorologické observatórium GfU SAV Stará Lesná.

 Zdroj a fotozdroj:

 Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní II. Vzduch v pohybe

 Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR