Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Krátky sprievodca pre účastníkov európskych výskumných projektov 

 
obálka publikácie 

Rámcový program pre výskum a vývoj je už siedmym rámcovým programom od vzniku Európskeho spoločenstva (7. RP) a má tri hlavné ciele: podporovať nadnárodnú spoluprácu každého rozsahu v rámci Európskej únie, zlepšenie dynamiky, tvorivosti a excelentnosti európskeho výskumu na hraniciach poznania a ľudského potenciálu v oblasti výskumu a techniky v Európe.
Program zahŕňa aj ďalšie špecifické programy ako Spolupráca, Myšlienky, Ľudia a Kapacity. K oprávneným žiadateľom patrí široký okruh organizácií a jednotlivcov, univerzity, výskumné centrá, medzinárodné korporácie, MSP (malé a stredné podniky), verejné inštitúcie a jednotlivci.

Európska komisia nedávno vydala brožúrku ─  sprievodcu (Communicating EU Research & Innovation – A guide for project participants), ktorý pomôže účastníkom a koordinátorom projektov  tohto programu lepšie sa zorientovať a využívať skúsenosti ostatných, pomôcť účastníkom rozvinúť náležitú stratégiu pre komunikáciu o svojej práci a tiež informuje o právnych aspektoch od fázy začatia rokovaní až do konca projektu.

V čom vám sprievodca bude nápomocný


─  pri  zvýšení úspešnosti vášho návrhu (ak máte dobrú komunikačnú stratégiu);
─  pri upozornení  národných vlád, regionálnych orgánov a ďalších verejných a súkromných zdrojov financovania na potrebu a konečné výhody (vášho) výskumu;
─  pri pritiahnutí záujmu potenciálnych partnerov;
─  pri podpore a presviedčaní  talentovaných študentov a vedcov, aby sa pripojili k vašim partnerom;
─  pri  vylepšení  povesti a zviditeľnení sa na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni;
─  pri hľadaní finančných podporovateľov, držiteľov licencie, ale aj pri hľadaní pomoci na realizáciu svojich výsledkov v priemysle.

Budete sa môcť  inšpirovať niektorými osvedčenými postupmi, ktoré využívajú  kolegovia ─ koordinátori projektov a poslúži vám tiež na zlepšenie vašej vlastnej komunikačnej činnosti.

Zdroj:

Communicating EU Research & Innovation – A guide for project participants
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2012 — 20 pp. — 17.6 x 25 cm
ISBN 978-92-79-25639-4
KI-32-12-366-EN-C


Preložila a spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR