Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Dotyky s rozmanitosťou – interaktívna výstava 

 
plagát výstavy 

V Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu pripravili novú interaktívnu výstavu v  spolupráci  so Slovenskou akadémiou vied.

Výstava sprístupňuje širokú oblasť systémového myslenia a systémovej dynamiky a nadväzuje svojou koncepciou na už realizované výstavy (Zázračný rok vedy 2005; Komunikácia 2006; Riziko 2007; Hráme sa s vedou 2008; Energia a prostredie pre život 2009); Potešenie z matematiky 2010; Chémia pre život 2011 či Motýľ spustil búrku.

Súčasná výstava vznikla vďaka spoločensky opodstatnenej podpore popularizácie vedy a techniky na pôde múzea, bežne považovaného za kultúrnu inštitúciu – súčasťou kultúry sú však aj veda, technika i vzdelávanie. Otvorená bola pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Noc výskumníkov 2013.
Pre verejnosť je  sprístupnená  od 2. októbra do 15. decembra 2013 (otvorená bude vždy v stredu, štvrtok a nedeľu).

Výstava svojským spôsobom pripomína ľuďom, že sa musia starať o rozmanitosť foriem života či inak povedané o všetko čo žije, ako aj o prostredie pre život.
Vďaka vedcom máme dostatok dôkazov, že príroda a spolu s ňou aj my, prichádzame nielen o množstvo nových liekov, ale prakticky o svoju podstatu. Vnímať toto je veľmi ťažké, keďže my sami sme centrom problémov vo vzťahu k prírode a životu vôbec.

Výstava svojou interaktívnosťou a hravosťou ponúka priblíženie rozmanitosti života viacerými, i keď niekedy zvláštnymi, uhlami pohľadov. Poslúži verejnosti, návštevníkom priehrštím pojmov, prístupov, textov, ideí, pohľadov a pod.
Bežný človek má i napriek veľkým nárokom povinnosť isté množstvo informácií o veci spracovať a vytvoriť.

Autori na výstave prinášajú rozmanité (väčšinou interaktívne) exponáty či aktivity. Bude tu systémový pohľad s jeho napr. chaotickým kyvadlom, hrou riadenia štátu, ukážka chovania stabilného robota, množstvo ukážok strmého vývoja napr. rast populácie na svete, príklady strát energie, jav nevratnosti, Brownov pohyb, nemožné perpetuum mobile, ukážku merania rýchlosti svetla, ktoré je veľmi dôležité pre život, príklady aplikácií štatistiky v exponátoch Galtonova doska a „1 z milióna“, skúšanie množstva vzorov z najjednoduchších hracích kociek atď.

Cieľovými skupinami, na ktoré sa výstava svojím obsahom i formou zameraná,  je celá verejnosť, pričom osobitnú pozornosť sa venuje školskej mládeži.
Autor výstavy Július Rosa a jej organizátori veria, že posledná expozícia výstavy zlepší prehľad o vede, vedeckých odboroch, inováciách či o rozvoji udržateľných technológií pre mladých ľudí.

Kontakt pre ďalšie informácie o výstave: Július Rosa, autor výstavy;
email: 29rio@stonline.sk.

Zdroj:

Slovenské národné múzeum – Prírodovedne múzeum

(MI)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR