Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výstava Včelárstvo v Košiciach 

 
plagát k výstave 

V dňoch od 25. októbra až 10. novembra 2013 sa uskutoční výstava  Včelárstvo v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Mánesovej 23, denne medzi 9.00 – 17.00 hod.

Súčasťou výstavy bude expozícia včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné, premietanie filmov s včelárskou tematikou a prezentácia výrobcov a predajcov. Počas celej výstavy bude zabezpečená poradenská činnosť a možnosť zakúpiť si rôzne včelárske produkty. Sprievodný program tvoria prednášky pre včelárov i nevčelárov.

Súčasťou podujatia bude tiež začatie výstavby včelárskeho náučného chodníka v areáli botanickej záhrady. Včelársky chodník sa bude po dokončení skladať z 13 informačných tabúľ a jeho trasa bude smerovať k včelnici, kde sa už dlhodobo chovajú včely. Ďalší sprievodný program tvoria prednášky pre včelárov i nevčelárov.
 
„Výstavou Včelárstvo sa Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach usiluje spropagovať pre verejnosť prístupnou formou nenahraditeľný význam včiel v prírode pri tvorbe a ochrane biodiverzity, genetických zdrojov a v tom aj existenciu ľudskej populácie,“ hovorí riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., podľa ktorého je cieľom podujatia pripraviť v úzkej spolupráci so Slovenským zväzom včelárov podmienky na vybudovanie stálej expozície nazvanej „včelársky náučný chodník“.

„Rozprávanie o putovaní včielky z jedného kvetu na druhý je poetickou prípravou detí na pochopenie vzniku a zachovania života. Rodičia túto klasickú pomôcku s obľubou využívajú. Život včiel je v mnohých ohľadoch mimoriadne zaujímavý. Odhaľovať tajomstvá diania v úli je nielen pútavé, ale aj spoločensky a výchovne veľmi prospešné. Zaujímavé poznatky skúsených včelárov odovzdávané mladej generácii a ušľachtilé príklady zo života včiel ponúkajú možnosť pozitívne vplývať na formovanie osobnosti človeka. Pracovitosť, "kolektivizmus‘splupráca včiel pri dosahovaní spoločného cieľa, mnohostranná účelnosť ich správania, dorozumievanie sa a rešpektovanie prirodzenej hierarchie v spoločenstve, to sú všetko ušľachtilé príklady hodné nasledovania,“ vysvetľuje vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Ing. Róbert Gregorek, PhD. a dodáva, že aj pre tento odkaz deťom je veľmi prospešné približovať problematiku včelárstva a pútavou formou poodhaľovať tajomstvá zaujímavého života včiel.

Mimoriadny prínos včiel nespočíva len v ich užitočných produktoch ako sú med, materská kašička, propolis, peľ, vosk a včelí jed, ale aj v opeľovaní kultúrnych plodín a divo rastúcich rastlín. Ako poznamenáva predseda Slovenského zväzu včelárov Ing. Ľudovít Gál, tento
hmyz sa opeľovaním divo rastúcich rastlín podieľa na udržaní rovnováhy v prírode a ochrane životného prostredia.

„Včelárstvo je jedným z najstarších oborov ľudskej činnosti a v súčasnosti má nemalý význam ako obor záujmovej činnosti ľudí pri využívaní voľného času. Včelárstvom sa na Slovensku zaoberá viac než 16-tisíc ľudí všetkých vekových skupín. Veľký význam má u mládeže, pretože ponúka možnosť zmysluplného trávenia voľného času a tiež prebúdza obdiv k životu a záujem o biológiu a prírodu. Aj z tohto dôvodu Slovenský zväz včelárov podporuje výstavbu náučných včelárskych chodníkov na takých miestach, ktoré sú najviac
navštevované obyvateľmi a má záujem, aby sa do činností v prospech ochrany prírody zapojilo čo najväčšie percento ľudí bez rozdielu veku,“
hovorí Ing. Ľudovít Gál.

Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ Košice

(MI)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR