Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Festival vedy – Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave 

 
Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave 

Tohoročný v poradí už 7. ročník Festivalu vedy – Noc výskumníkov v Starej tržnici v Bratislave, ktorý sa konal 27. septembra 2013 od obeda dlho do noci, sa zrejme zapíše do histórie mesta, vedeckej obce a širokej verejnosti ako jeden z najzaujímavejších. Program bol bohatý, pestrý a dobre koncipovaný. Obsahoval nielen rozsiahlu ponuku vedeckých stánkov, populárno-vedeckých prednášok a hodnotný kultúrny program, ale lákadlom boli aj prezentácie unikátnych výsledkov vedy. 

Festival vedy sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, ktorý zavítal aj do Starej tržnice. 

Organizátorom podujatia bola bola Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Počas oficiálneho otvorenia Festivalu vedy – Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici vystúpili na pódium: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, podpredseda SAV pre ekonomiku prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek a riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Každý z nich vystúpil s krátkym príhovorom. Noc výskumníkov moderoval Vlado Voštinár.    

 Zľava: Štefan Chudoba, Milan Ftáčnik, Pavol Šajgalík              Zľava: Štefan Chudoba, Milan Ftáčnik, Pavol Šajgalík

    Zľava: Karol Mičieta, Dušan Chrenek, Ján Turňa 

Odborný garant podujatia Neulogy, a. s., pripravil panelovú diskusiu pod názvom Internetová ekonomika: Príležitosť pre Slovensko, v ktorej diskutovali významní predstavitelia vedy, výskumu a inovácií, ako aj zástupcovia medzinárodne úspešných slovenských firiem. Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave v panelovej diskusii reprezentoval rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Moderátorom tohto podujatia bol Ivan Štefunko, predseda predstavenstva Neulogy.

 Vpravo Robert Redhammer, v strede Ivan Štefunko   

Vo výstavných priestoroch bolo nainštalovaných vyše 30 stánkov. Napríklad v spoločnom stánku Výskum vesmíru v podmienkach SR, zriadenom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, boli prezentované aktivity Slovenska v oblasti výskumu a využívania vesmíru.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa vo svojom stánku pod názvom Dotknite sa hviezd venovala problematike meteoritov z Košíc a Rumanovej – reálnych úlomkov meteoritov padnutých na území Slovenska.  Prezentovala tiež  Modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy – AMOS. Prístroj získal v tomto roku 2013 zlatú medailu na INVENTO expo v Prahe.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vo svojom stánku Prírodné vedy – známe i tajomné prezentovala jednoduché experimenty z rôznych oblastí prírodných vied – chémie, biológie, geografie.

Fyzikálny ústav SAV predstavil Zaujímavé fyzikálne experimenty z aktuálneho ročníka súťaže Turnaj mladých fyzikov, zameraného na tri úlohy – Medové špirály, Stúpajúca voda a Počuteľné svetlo. Dosiahnuté výsledky stredoškolákov neraz presahujú dosiaľ známe vedomosti o danom probléme, resp. sú získavané nové experimentálne poznatky.

VÚJE, a.s., predstavil Projekt ALLEGRO. Návštevníci mali možnosť prostredníctvom videa oboznámiť sa s prezentáciou vysvetľujúcou princíp rýchlych reaktorov štvrtej generácie, ako aj maketu palivovej kazety.

STUBA FEI – BIOLABS – Ústav elektroniky a fotoniky mal stánok Zdravie je v pohybe, zameraný na monitorovanie zdravia pomocou moderných prístrojov skúmaných a vyvíjaných v oblasti biomedicínskeho inžinierstva v rámci Slovenska. Predstavili aj nové flexibilné odevy, ktoré slúžia na monitorovanie zdravia počas pohybových aktivít i mimo nich.  

 Časť vedeckých stánkov v Starej tržnici v Bratislave

 

 Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici 

Tak ako v priestoroch bratislavského Avionu aj v Starej tržnici sa uskutočnili dve Vedecké cukrárne, ktorých organizátorom boli už tradične Centrum vedecko-technických informácií SR a Mladí vedci Slovenska, o.z. V prvej z nich RNDr. Juraj Tóth, PhD., vystúpil na tému Planéty, asteroidy a meteority. Čo sú a odkiaľ prichádzajú? Okrem iného pripomenul, že od roku 2006 máme vďaka Medzinárodnej astronomickej únii novú definíciu planét slnečnej sústavy, navyše vznikla úplne nová kategória trpasličích planét. Vysvetlil ako sa tieto telesá odlišujú od klasických planét a porozprával aj o iných typoch telies nášho blízkeho vesmíru, napríklad asteroidoch, kométach a meteoroidoch. Počas pozorovaní asteroidov a komét z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK, ktoré sa nachádza v Modre, sa podarilo objaviť viac ako sto nových asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. Dokonca aj dva asteroidy,  ktoré križujú dráhu Zeme a patria do skupiny blízkozemských asteroidov. Tie sú potenciálnou hrozbou pre Zem, námetom akčných filmov a pre vedcov príležitosťou na ich dôkladnejšie skúmanie.

Popularizácia vedy a techniky je neoddeliteľnou súčasťou festivalu vedy.  

Popularizácia vedy a techniky je neoddeliteľnou súčasťou festivalu vedy.

 Mgr. Andrea Putalová v rozhovore s moderátorom Vladom Voštinárom    Vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri  CVTI SR Mgr. Andrea Putalová v rozhovore s moderátorom Vladom Voštinárom.

Ďalšia vedecká kaviareň bola zameraná na Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? Prednášajúci MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, prítomným vysvetlil, že ľudská DNA kóduje pomocou štyroch báz asi 25000 našich génov, tvorí ju 2,9 miliárd bázových párov, pričom iba 1,5 % kóduje proteíny. DNA sa dá izolovať zo slín pomocou saponátu a liehu. Je zaujímavé, že medzi sebou sa líšime iba v 0,1% sekvencie DNA, ale aj taký malý rozdiel spolu s prostredím stačí na to, aby sme sa líšili v tom, ako vyzeráme, ako sa správame, čo vieme, ale aj v tom, aké máme riziko jednotlivých chorôb. Ďalej sa zaoberal geneticky modifikovanými potraviny, ktoré prijímame už roky v našej strave. Podobne ako rastliny sa dá meniť aj DNA zvierat. DNA sa dá použiť na génovú terapiu. Pomocou rôznych vektorov sa dostane do buniek a dodáva do nich genetickú informáciu.   

   Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave  Vpravo doktorandka Mária Virčíková z Technickej univerzity v Košiciach

Hitom festivalu vedy bol  robot ASIMO, ktorý sa predstavil na Slovensku po prvýkrát.

 Robot ASIMO na Festivale vedy Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave

ASIMO show v bratislavskej Starej tržnici bola bezosporu nezabudnuteľným zážitkom nielen pre deti, ale doslova pre všetky vekové kategórie. Veď kto by si nechal ujsť takýto zázrak vedy? Skvost medzi humanoidnými robotmi predviedla v Bratislave sympatická doktorandka Mária Virčíková z Technickej univerzity Košice.

ASIMO bezodkladne reagoval na jej pokyny – ako inak – v anglickom jazyku. Priniesol nápoje, podal jej ruku, behal, chodil po schodoch, tancoval, zdravil divákov, kýval na pozdrav. Predviedol „tanec“ na deťom dobre známu riekanku Hlava, ramená, kolená, palce... Našľapoval opatrne a svojim výzorom pripomínal zmenšeninu kozmonauta v skafandri. 

ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) od spoločnosti Honda je najpokročilejším humanoidným robotom na svete. Od prvého prototypu v roku 1986 prešiel dlhým vývojom a viacerými podobami. Robot ASIMO váži 54 kg, meria 130 cm a dokáže chodiť, bežať rýchlosťou 6 km/h a prekonávať pri tom prekážky, ktoré mu stoja v ceste. Okolie sleduje cez dva kamerové senzory. Nerobí mu problém podávať ľuďom veci, alebo iným spôsobom s nimi vyvíjať interakciu.

Robot ASIMO bol na pódiu trikrát, takže deti a žiaci si zatiaľ stihli popozerať aj ďalšie exponáty, ktoré priťahovali ich pozornosť.       

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v rámci expozície Nízkoenergetický dom (snov) verejnosti predstavil možnosti využívania alternatívnych lacných zdrojov energie v podmienkach rodinných domov. Na makete domu boli inštalované prvky zabezpečujúce získavanie energie zo svetla i vetra, uskladnenie energie, ako aj jej využitie na ohrev i chladenie vnútorných priestorov.

UNIZA, Elektrotechnická fakulta, Katedra fyziky mala stánok nazvaný Vytvor si laserové mikroobrázky. Pomocou systému priameho popisovania laserovým zväzkom si mohli záujemcovia vykresliť ľubovoľný motív, ktorý si v programe navrhli a pomocou kamery a mikroskopu si ho mohli pozrieť alebo aj zobrať so sebou ako suvenír. Tento systém sa používa na tvarovanie nanoštruktúr v rôznych materiáloch. V rámci predstavenia ukázali aj dosiahnuté vedecké výsledky touto technikou z oblasti integrovanej optoelektroniky tvarovania povrchov čipov LED diód a polovodičových laserov. 
 Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave  Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave  Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave
Dospelí mali zasa na výber z viacerých prednášok. Zaujalo ich napr. vystúpenie MUDr. Ivana Juráša z Inštitútu psychoterapie a socioterapie. V prednáške nazvanej Deťom s poruchami učenia sa dá pomôcť predostrel netradičný pohľad na príčiny zlyhávania detí, či už pri zvládaní vzdelávania, sebaregulácie, alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Výskumy opakovane potvrdzujú teóriu, že neuromotorická nezrelosť súvisí s ťažkosťami detí v oblasti vzdelávania i v sociálnej oblasti. Poukázal na prepojenie rovnováhy, fyzickej obratnosti, manuálnej zručnosti a integrácie primitívnych reflexov s výsledkami vo vzdelávaní. Ďalej, okrem iného, priblížil metódu INPP vyvinutú v The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), pomocou ktorej sa už viac ako 30 rokov darí pomáhať tisíckam detí aj dospelých s takýmito ťažkosťami. Táto metóda je dostupná už aj na Slovensku.

Témy Civilná bezpečnosť Slovenska a Európy v globálnom kontexte sa zhostili traja prednášajúci, a to prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., z Fyzikálneho ústavu SAV, Štefan Vanya, ARDACO a Ing. Jozef Ristvej, PhD. zo Žilinskej univerzity. V prednáške zhrnuli hrozby terorizmu, obeťou ktorého sa v roku 2013 stali aj slovenskí občania, ale aj iné ohrozenia civilnej bezpečnosti, súvisiace najmä s klimatickou zmenou, ako i možnosti ich eliminácie. Prednášku doplnia výsledky projektov, zameraných na bezpečnú komunikáciu a obnovenie bezpečnosti v čase krízy  projekty 7.RP EÚ: FREESIC  ARDACO a projekty COBACORE + SALIANT.

V ďalšom svojom vystúpení pod názvom Kam kráča nanotechnológia? prof. Štefan Luby predstavil prognózu vývoja v tejto oblasti. 

 Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave  Noc výskumníkov 2013 v Starej tržnici v Bratislave

Záujem vzbudili aj prednášky týkajúce sa potravín. Napríklad prof. PhDr. Rastislava Stoličná z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v prednáške Povedz mi čo ješ, ja ti poviem, kto si ozrejmila najdôležitejšie výsledky etnologického výskumu kulinárnej kultúry na Slovensku. Priblížila prácu etnológa, ktorý skúma stravu a stravovanie v prostredí lokálnych, regionálnych, etnických komunít z historickej perspektívy i v súčasnosti, ako súčasť kultúrneho dedičstva. Zaujíma ho, aké jedlá a nápoje sú typické pre skúmanú komunitu, z čoho a akým spôsobom sa jedlá a nápoje pripravujú, pri akej príležitosti sa konzumujú, ktoré majú rituálny význam atď.

V prednáške Nutričná genomika a bezpečnosť potravín sa doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, zaoberal interakciou medzi výživou a genetikou. Vysvetliť pojem nutrigenomika a na reálnych príkladoch definoval nevyhnutnosť osobného prístupu k bezpečnosti potravín.

Prednáška Bezpečné potraviny pre zdravie a kvalitu života, s ktorou vystúpil prof. Ing. Jozef Golian, Dr., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, bola zameraná na potravinové krízy a kauzy, úlohu bezpečnosti potravín pre zdravie spotrebiteľov a informacie dôležité pre správne orientovanie sa v potravinách.

Po vystúpení Petra Lipu s kapelou a rapera Vec nasledovala perfektná laserová show na fasáde budovy Starej tržnice. Po nej sa zaujemcovia dočkali očakávanej prednášky prof. Sinčáka z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý priblížil svet robotiky a doterajší vývoj humanoidných robotov.

Súčasťou programu bolo aj premietanie krátkych víťazných fyzikálnych filmov P-MAT, n. o.       

Spracovala a foto: PhDr. Marta Bartošovičová 

Kliknutím na foto získate ich plnú veľkosť

Zdroj:

Festival vedy – Noc výskumníkov 2013

Organizátori a partneri Festivalu vedy – Noc výskumníkov 2013

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR