Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 Elektronické vzdelávanie

Technická univerzita v Liberci
Univerzitný e-learningový systém
URL
 
Statistics Finnland
e-kurz v štatistike
URL
 
Poľská virtuálna univerzita
Polski Uniwrsytet Wirtualny
URL
 
Academia Istropolitana Nova
E-learning
URL
 
Ekonomická univerzita v Bratislave - Centrum ďalšieho vzdelávania
EKONÓMIA, MARKETING, MANAŽMENT
URL
 
Gymnázium Pavla Horova
Pilotný projekt elektronického vzdelávania pre študentov a učiteľov v oblasti IKT, cudzích jazykov a chémie
URL
 
Metodicko-pedagogické centrum Prešov
Edukácia Dištančnou Formou
URL
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Systém ICT vzdelávania pre univerzitných pracovníkov
URL
 
Technická univerzita v Košiciach
E-learning portál Technickej univerzity v Košiciach
URL
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
E-learningové moduly na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
URL
 
1 - 10 Nasledujúce
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR