Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Na stránke sa nachádzajú informácie o knižniciach a vydavateľstvách, ako aj online prístupných vedeckých časopisoch a publikačnej činnosti subjektov vedy a výskumu

 Publikačná činnosť

Centrálny register evidencie publikačnej činnosťi
SAVOL
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave - olib
Technická univerzita Košice
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity - virtuálna knižnica
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Vysoká škola múzických umení
Vysoká škola výtvarných umení
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR