Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Odbory vedy a techniky > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Veda a technika v SR > Odbory vedy a techniky
 

Odbory vedy a techniky  

Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a vývoj. Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sústava odborov vedy a techniky slúži na štatistické a administratívne účely.  

Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:

 • prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy
 • technické vedy
 • lekárske vedy a zdravotnícke vedy
 • pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy
 • spoločenské vedy
 • humanitné vedy
 • umelecké vedy a vedy o umení
  • Členenie skupín odborov vedy a techniky vychádza zo Sústavy odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky podľa Smernice č. 55 / 2022, ktorú vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Smernica nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2022.

   Archív
   Smernica č. 27/2006-R

   Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR