Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Lekárske vedy 

Lekárske vedy sú treťou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Lekárske vedy sa zaoberajú chorobami, ich rozpoznávaním diagnostika, príčinami (etiológia), prevenciou, liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia). Oblasť lekárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, ktoré sú v rámci Európskej únie medzi hlavnými prioritnými oblasťami z pohľadu financovania. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou pre samotný ľudský život, zdravie a kvalitu života.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti lekárskych vied patria nasledovné podskupiny:

 

·        Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

-         Anatómia, histológia a embryológia

-         Farmaceutická chémia

-         Farmakognózia

-         Galenická farmácia

-         Normálna a patologická fyziológia

-         Toxikológia

-         Onkológia

-         Patologická anatómia a súdne lekárstvo

-         Ostatné príbuzné odbory základných odborov lekárskych a farmaceutických vied

 

·        Klinické lekárske vedy

-         Anesteziológia a resuscitácia

-         Dermatovenerológia

-         Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

-         Gynekológia a pôrodníctvo

-         Chirurgia

-         Neurológia

-         Nukleárna medicína

-         Oftalmológia

-         Ortopédia

-         Otorinolaryngológia

-         Pediatria

-         Psychiatria

-         Röntgenológia a rádiológia

-         Urológia

-         Vnútorné choroby

-         Urgentná a pohotovostná medicína

-         Zubné lekárstvo

-         Klinická biochémia

-         Klinická farmácia

-         Klinická farmakológia

-         Ostatné príbuzné odbory klinických odborov lekárskych vied

 

·         Zdravotné vedy

-         Epidemiológia

-         Hygiena

-         Ošetrovateľstvo

-         Sociálna farmácia – lekárenstvo

-         Sociálne služby a poradenstvo

-         Telovýchovné lekárstvo

-         Verejné zdravotníctvo

-         Letecké a kozmické lekárstvo

-         Vojenské zdravotníctvo

-         Ostatné príbuzné odbory zdravotníctva a sociálnych sližieb

 

·         Biotechnológie v zdravotníctve

-         Asistovaná reprodukcia

-         Technológie skúmajúce DNA, proteínov a enzýmov a ich vplyv na organizmus

-         Ostatné príbuzné odbory biotechnológií v zdravotníctve

 

·         Ostatné odbory lekárskych vied

 
 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR