Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Novinky > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

 Novinky vedy a techniky v SR

Logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Minister školstva rokoval s rektormi vysokých škôl
7. 4. 2020
Predmetom rokovania boli kroky, ako riešiť vzniknutú situáciu v oblasti vysokého školstva, koordinácia vysokých škôl a opatrenia proti šíreniu koronavírusu.
Logo Slovenskej akademickej a informačnej agentúry
Výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka
7. 4. 2020
Výzva je zameraná na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Uzávierka: 30. 4. 2020
Logo SIEA
Prihláste sa do Galérie realizátorov!
3. 4. 2020
Galéria realizátorov je národný projekt na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023
Logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Call centrum MŠVVaŠ SR
2. 4. 2020
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu v rezorte školstva sa môžete poradiť s odborníkmi call centre
Logo štipendia Martina Filka
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka 2020/2021
2. 4. 2020
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí
Logo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Opatrenia k riešeniu projektov VV 2015
31. 3. 2020
Lehota na riešenie projektov z Verejnej výzvy 2015, ktoré mali končiť 30. júna 2020 sa predlžuje do 31. októbra 2020
Logo Operačného prograu výskum a inovácie
Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR
30. 3. 2020
v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
1 - 7 Next
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR