Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Novinky > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

 Novinky vedy a techniky v SR

Logo Národného portálu pre transfer technológií
Výsledok | Patent | Licencia
21. 4. 2017
Seminár s témou prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, 17. 5. 2017 v Centre VTI SR
Logo Operačného programu pre Výskum a inovácie
Výzva pre dopytovo-orientované projekty v Bratislavskom kraji
13. 4. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií v Bratislavskom kraji
Logo Operačného programu Výskum a inovácie
Dve výzvy na Dopytovo-orientované projekty
12. 4. 2017
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 nové výzvy.
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda v CENTRE: Nebezpečné známosti našich psov – Angiostrongylus, Dirofilária, Thelázia
10. 4. 2017
Pozývame vás do aprílovej vedeckej kaviarne, vo štvrtok 27. 4. 2017 o 17.00 hod. privítame uznávanú slovenskú vedkyňu a parazitologičku MVDr. Martinu Miterpákovú, PhD., z Parazitologického ústavu SAV.
Logo Operačného programu Výskum a inovácie
Dve výzvy národného projektu OP výskum a inovácie
6. 4. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo nové výzvy pre žiadateľa SIEA a žiadateľa SARIO
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Bratislavská vedecká cukráreň: Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta
5. 4. 2017
Pravidelné stretnutie študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy sa bude konať 25. 4. 2017 v Centre VTI SR. Hosťom bude Ing. Ján Šoltýs, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV
Logo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Verejná výzva Slovenská republika a Francúzska republika 2017
4. 4. 2017
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja. Výzva je otvorená do 15. 6. 2017.
1 - 7 Next
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR