Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Novinky > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

 Novinky vedy a techniky v SR

Logo Operačného programu Výskum a inovácie
Informačné semináre k výzve
21. 3. 2017
kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Prezentácia nových vedecko-popularizačných kníh
20. 3. 2017
Na záver Mesiaca knihy pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy, 28. 3. 2017 v Centre VTI SR
Logo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Verejná výzva Slovenská republika a Čínska ľudová republika 2017
20. 3. 2017
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja. Výzva je otvorená do 15. 5. 2017.
Logo Operačného programu pre výskum a inovácie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
14. 3. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. marca 2017 novú výzvu. Výzva je otvorená.
Veda v CENTRE: Prežijeme bez pohybu?
8. 3. 2017
Pozývame vás do marcovej vedeckej kaviarne, vo štvrtok 30. 3. 2017 o 17.00 hod. privítame uznávanú slovenskú vedkyňu a lekárku, docentku MUDr. Barbaru Ukropcovú, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.
Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty
6. 3. 2017
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Bratislavská vedecká cukráreň: Objavy nových chemických prvkov
27. 2. 2017
Pravidelné stretnutie študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy sa bude konať 28. 3. 2017 v Centre VTI SR. Hosťom bude Mgr. Martin Venhart, PhD., vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV
1 - 7 Next
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR