Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Veda a technika v SR > Novinky > Stránky > default.aspx  

Domov 

 

 Novinky vedy a techniky v SR

Logo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Opatrenia k riešeniu projektov VV 2015
31. 3. 2020
Lehota na riešenie projektov z Verejnej výzvy 2015, ktoré mali končiť 30. júna 2020 sa predlžuje do 31. októbra 2020
Logo Operačného prograu výskum a inovácie
Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR
30. 3. 2020
v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
LogoOperačného programu výskum a inovácie
Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II
24. 3. 2020
o preventívnych opatreniach vzhľadom na mimoriadny stav a nutnosť prispôsobenia sa súčasnej situácii
Logo Operačného programu vyýskum a inovácie
Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike
23. 3. 2020
Lehota na doplnenie ŽoNFP sa predlžuje na 21 pracovných dní
Logo IT AKADEMIA
IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku
23. 3. 2020
Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v čase, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.
Logo Veda na dosah
Súťaž Zelený svet
20. 3. 2020
Prihláste sa do 25. ročníka medzinárodnej umeleckej súťaže, uzávierka je 26. júna 2020
Logo Operačného programu výskum a inovácie
Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3
19. 3. 2020
predlženie lehoty platnosti Schémy do 31. 12. 2022.
1 - 7 Next
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR