Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Značky v podnikaní (InQb) 

 
 
Univerzitný technologický inkubátoro STU – InQb v spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR pripravuje prednášku s názvom "ZNAČKY V PODNIKANÍ".

Bezplatná prednáška je určená pre študentov, záujemcov o podnikanie, start-upy, zabehnutých podnikateľov a širokú verejnosť.    

Termín prednášky: 15. 12. 2021, 17.00 – 18.30 hod.

Miesto: Facebook kanál – Univerzitný technologický inkubátor STU InQb 

Súbor označení, ktoré firma používa, vytvára väčší celok – značku (brand). Aj malá firma môže mať veľkú značku, tú je však potrebné cielene budovať a tiež chrániť. Nástrojom na ochranu image a identity firmy je ochranná známka. Na seminári s názvom „Značky v podnikaní“ sa dozviete:  

  • Aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – názov, logo, slogan, a. i.;
  • Čo je dobré vedieť v počiatočnej fáze budovania značky;
  • Ako v podnikaní pomáha ochranná známka;
  • Aké sú podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete;
  • Nástroje na získavanie informácií v oblasti ochranných známok.

 Prednášať bude Mária Pospíšilová (CVTI SR).

Podujatie je organizované v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II a medzinárodnej siete Enterprise Europe Network.

Zdroj: NPTT  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR